Ofre for seksualforbrydelser herunder voldtægt anmelder i stigende grad de overgreb, de har været udsat for. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Når det gælder voldtægt specifikt, så har der været en markant fremgang i antallet af anmeldte forbrydelser fra 744 i 2016 til 890 i 2017 og helt op til 1.013 sidste år.

Også antallet af ofre for anmeldte seksualforbrydelser, som dækker over alle typer seksuelle overgreb og ikke kun voldtægt, er steget markant de seneste år.

I 2015 var der ifølge Danmarks Statistik 2.407 ofre for seksualforbrydelser. I 2016 var det tal 3.357, mens det i 2017 var oppe på 3.873.

Sidste år nåede det helt op på 4.261 ofre i alt.

Professor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet Trine Baumbach mener ikke, årsagen til de stigende tal skal findes i flere forbrydelser.

»Jeg mener, det skyldes, at der er kommet en større anmeldelsestilbøjelighed,« siger hun og uddyber.

»Der har de seneste år været stor fokus på voldtægtsområdet politisk og i offentligheden. Og det har formentlig gjort, at flere anmelder en voldtægt. Og netop på voldtægtsområdet er der store mørketal,« siger Trine Baumbach.

Hun henviser til tal fra Det Kriminalpræventive Råd, hvor det anslås, at mere end 5.000 kvinder årligt udsættes for voldtægt eller tvangssamleje. Af dem har under 1.000 de seneste år anmeldt overgrebet.

Netop de store mørketal har man også kunnet læse om i B.T.s serie #Voldtaget, der i snart et år og gennem mere end 60 artikler har sat fokus på voldtægt i Danmark.

»Der har været fokus på de her mørketal. Og det betyder, at flere anmelder,« siger Trine Baumbach, der dog hæfter sig ved, at der fortsat kun er omkring 1.000 anmeldte voldtægter.

Blandt andet på grund af de mange uanmeldte voldtægter, som anslås at finde sted i Danmark, har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sat gang i en række initiativer på området.

De omhandler blandt andet obligatoriske skridt hos politiet, når et offer vil anmelde et overgreb, og et katalog over de måder, voldtægtsofre kan reagere på efterfølgende.