Lyt til artiklen

Mette Frederiksen har haft travlt med at tørre ansvaret for minkskandalen af på Fødevareministeriet og Mogens Jensen.

Men bag kulissen var det hende selv, der styrede slagets gang, da den ulovlige beslutning om at aflive alle mink blev truffet, skriver Minkkommissionen.

Det var Mette Frederiksen, der med hård hånd styrede det fatale møde i regeringens KU-udvalg, hvor det blev besluttet, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Mette Frederiksen tog sågar beslutningen om, at mødedeltagerne ikke skulle gives læsepauser, så de kunne sætte sig ind i det bilag, som kort forinden var tilgået dem elektronisk.

»Mette Frederiksen ledede KU-mødet, og deltagerne skulle sende hende en sms for at få ordet. Indledningsvis var det Mette Frederiksen, der besluttede, at KU-mødet skulle gennemføres, selvom mødedeltagerne ikke havde læst alle sagens bilag, og det var Mette Frederiksen, der besluttede, at der ikke skulle gives mødedeltagerne en læsepause eller udsættelse af mødet til for eksempel om morgenen,« skriver rapporten.

Mette Frederiksen afviste således også, at mødet skulle udsættes til dagen efter, så bilagene kunne gennemgås.

De beslutninger betød, at mødedeltagerne ikke fik mulighed for at læse de vigtige bilag 2 og 2a, som omhandlede to modeller for behandlingen af mink, og som omtalte spørgsmålet om netop lovhjemmel for disse modeller.

»Mette Frederiksen har videre forklaret, at hun ikke foreslog en kort læsepause, da det var hendes klare overbevisning, at der var behov for at reagere og få truffet de fornødne beslutninger, så man kunne komme i gang med at eksekvere af hensyn til danskernes folkesundhed og det globale verdenssamfunds syn på Danmark,« skriver rapporten.

»Der var ifølge hende en handlepligt for den danske regering som følge af den viden, de besad. Hun ville have forventet, at et andet lands regering ville have reageret på tilsvarende vis,« skriver rapporten.

Mødet i regeringens KU-udvalg begyndte 21.30.

De første bilag modtog mødedeltagerne klokken 20.12. Godt fem kvarter forinden.

Blandt de bilag var blandt andet risikovurderingen fra Statens Serum Institut, som statsministeren læste.

Statsministeren læste dog ikke Finansministeriets notat om tempobonus og delplanen for behandling af mink fra Den nationale operative stab. Kommissionen beskriver, hvordan statsministeren ikke har kunnet redegøre for, hvorfor hun ikke læste bilagene.

Klokken 21.24 – seks minutter inden mødet – modtager mødedeltagerne bilag 2 og 2a, som netop omtaler spørgsmålet om lovhjemmel for de to modeller. De to bilag bliver ikke læst af nogen på mødet. Der er ikke tid, og som ovenfor beskrevet vurderer statsministeren, at man ikke skal bruge tid på det.

I sidste ende konkluderer Minkkommissionen, at statsminister Mette Frederiksen ikke har været vidende om, at hun vildledte befolkningen næste dag, da hun holdt pressemøde om regeringens beslutning.

»Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil.«