Over halvandet år skulle der gå, fra en ansat ved Tandlægeskolen i Aarhus smed halvdelen af et menneskehoved i en offentlig skraldespand, til sagen blev anmeldt til politiet.

Institutlederen beklager sagen, men afviser, at stedet selv bærer en del af ansvaret.

Det er ellers den tidligere ansattes påstand. Da han ved Retten i Aarhus for nylig tilstod usømmelig omgang med lig, pegede han nemlig samtidig på, at arbejdspladsen havde svigtet i oplæringen af ham. 

Således havde han ifølge eget udsagn ingen retningslinjer at læne sig op ad, da han en dag i 2021 stødte på et halvt hoved, der var blevet ramt af skimmelsvamp.

Den udlægning er Siri Beier Jensen, leder af Odontologisk Institut, der i daglig tale kaldes Tandlægeskolen, dog langt fra enig i. 

»Vi har retningslinjer for, hvordan man håndterer humane præparater, og også hvordan de bliver opbevaret og håndteret på en værdig måde,« siger hun og understreger, at alle, der er i kontakt med kropsdele, kender til reglerne for, hvordan de skal håndteres.

Den i dag 66-årige mand var i 2018 blevet ansat til at skifte toksiske væsker hos de i alt 700 anatomiske dele.

Ligdele, der var blevet doneret til videnskaben. Mange af delene er ifølge Siri Beier Jensen over 50 år gamle og i øvrigt ikke identificerbare.

Det gælder også det halve hoved, som manden smed i en skraldespand. 

Det er ikke meget, Siri Beier Jensen ønsker at udtale sig om det uskønne forløb.

Der er tale om en personalesag, siger institutlederen igen og igen, når B.T. spørger hende, hvorfor sagen først blev anmeldt til politiet 29. april 2023. 

»Jeg handler, når jeg får kendskab til sager.«

I sagens retsbog, som B.T. har fået aktindsigt i, er det beskrevet, at den 66-årige ifølge eget udsagn første gang gjorde sin chef opmærksom på episoden godt et år efter, den fandt sted.

Det var omkring december 2022, mindedes han i retten.

Alligevel var det først efter en tjenestelig samtale i april 2023, han blev bortvist og politianmeldt. 

Er det rigtigt, at der gik knap et halvt år, fra ledelsen blev orienteret, til sagen blev anmeldt til politiet?

»Jeg handler, når jeg får kendskab til sager. Jeg kan ikke gå ind i personalesager,« siger Siri Beier Jensen.

Så du anmeldte sagen, da du blev orienteret om den. Betyder det, at der gik et halvt år, fra en leder blev orienteret, til du fik noget at vide?

»Det er en personsag, hvorfor jeg ikke kan gå i detaljer,« konstaterer Siri Beier Jensen igen og understreger, at ledelsen ikke genkender den 66-åriges udlægning af sagen. 

På baggrund af sagen har hun sikret sig, at personalet kender retningslinjerne for håndteringen af kropsdele, fortæller hun videre. 

Men hun understreger også, at alle kendte til reglerne i forvejen. 

Sagen har altså ikke givet anledning til yderligere foranstaltninger. Ikke desto mindre finder institutlederen det »utænkeligt«, at det kan ske igen.

»Det er en enkeltstående og ulykkelig sag. Det er meget beklageligt, og det er ikke sådan, vi gerne vil agere.«

»Når det handler om human materiale, så skal det behandles på værdig og respektfuld vis – og det er vi altså meget bevidste om,« siger hun.

Det halve hoved er aldrig blevet fundet. 

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du lytter til podcast.