Den 41-årige tidligere leder af indvandrerbanden Black Ghost i Vollsmose Mahmoud Khalil Salem, alias Fiz Fiz, skal smides ud af Danmark.

Dommen er netop faldet i Højesteret, hvor syv dommere har taget stilling til spørgsmålet om udvisning. Seks af dem mente, at Fiz Fiz skal udvises, mens en enkelt af dommerne stemte for for at gøre udvisningen betinget.

Det var netop, hvad storgangsteren fra Odense blev idømt både ved byretten og Østre Landsret.

Med den netop offentliggjorte dom i Højesteret om ubetinget udvisning skal den statsløse palæstinenser Fiz Fiz efter endt afsoning af sin narkodom udvises af Danmark og må forlade sin hustru Naomi Daabas og parrets ikke færre end otte børn i det undseelige rækkehus i Birkeparken i Vollsmose.Netop faderskabet og hensynet til de mange børn - alle otte er stadig mindreårige - er det, der først i byretten og siden i Østre Landsret har reddet Fiz Fiz på målstregen fra reel udvisning.

Han afsoner i øjeblikket i Statsfængslet i Nyborg sin dom for handel med minimum 120 kilo hash, forsøg på salg af 200 gram kokain, et væld af alvorlige trusler, tæskeaktioner og uddeling af dummebøder på helt op til 250.000 kroner.

Med Højesterets dom skal Fiz Fiz afsone syv tolvtedele af sin strafudmåling på seks års fængsel. Derefter træder udvisningen i kraft.Det er dog stadig ikke sikkert, at Fiz Fiz rent faktisk bliver sat på et fly til Libanon eller Syrien, når han bliver løsladt fra fængslet.

Hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, venter ikke, at det kan lade sig gøre, og derfor kan det ende med, at Fiz Fiz må leve på såkaldt tålt ophold i Center Sandholm. Så får han meldepligt og 10 kroner om dagen til fornødenheder.