»Jeg er jo minister. Jeg er ikke diktator. Vi lever i et folkestyre, så vi kommer fra regeringens side ikke til at tromle henover et flertal af Folketinget.«

Sådan siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til B.T. under sit besøg på Langeland.

Flere partier har udtryk utilfredshed over, at et nyt udrejsecenter skal placeres på Langeland. Blå blok er imod placeringen, og senest har SF meddelt, at er åben for at støtte op om blå blok.

»Vi synes, det er en rigtig dårlig idé at placere et udrejsecenter for personer på tålt ophold på Langeland. Det er som udgangspunkt noget regeringen bestemmer, men hvis vi skal stemme om en placering på Langeland, så stemmer vi selvfølgelig nej,« siger SFs udlændingeordfører Carl Valentin.

Og hvis flertallet holder, ser det ud til, at Mattias Tesfaye er åben for at finde en ny placering til udrejsecentret.

»Jeg kan se, at flere partier har en holdning til placering af et nyt til udrejsecenter. Og derfor har jeg indkaldt partierne til møde tirsdag aften.«

Vil det sige, der er håb for de lokale om, at der ikke bliver et udrejsecenter?

»Jeg vil gerne lige starte med at se Holmegården, men jeg skal nok svare på alle spørgsmål. Både til borgermødet og bagefter,« siger Mattias Tesfaye.

Mødet vil finde sted 25. maj klokken 19. Det er partiernes udlændingeordførere, som er indkaldt til mødet.

Over tusind beboere på Langeland er lige nu mødt op – i forbindelse med ministerens besøg – for udtrykke deres vrede over regeringens beslutning.

'Langeland siger nej', står der på medbragte bannere.

Også kommunalbestyrelsen er imod planerne. De siger, at de »overhovedet ikke er blevet inddraget i en dialog om placeringen af et udrejsecenter for udviste kriminelle på Langeland«.

»Regeringen har bare egenrådigt besluttet at placere landets mest forhærdede og kriminelle udlændinge midt i et lille lokalsamfund.«

»På den måde saboterer regeringen det store arbejde Langeland Kommune, vores borgere og virksomheder har gjort for at få en positiv udvikling,« lyder det i den skriftlige kommentar.