Fisken blev så at sige lagt på disken, da fødevaremyndighederne for nylig gennemførte et kontrolbesøg i en af landets største sushikæder.

Kontrolbesøget blev foretaget på baggrund af en forbrugerhenvendelse, oplyser Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, som er trist og uappetitlig læsning.

Det viste sig nemlig, at Letz Sushi i Lyngby sjuskede med fødevarehygiejnen.

Det samme gjaldt rengøringen i form af blandt andet bananfluer, fedt og støv.

Ifølge fødevarereglerne må fersk fisk maksimalt opbevares ved en temperatur, der nærmer sig smeltende is, hvilket vil sige mellem 0 og 2 grader.

Men det var ikke tilfældet på Letz Sushi, der fik besked på omgående at kassere deres laks, tun og rejer.

»Vi tager Fødevarestyrelsens kendelse meget alvorligt. Fødevaresikkerhed er en nøglefaktor i alt, hvad vi laver, og er dermed ufravigeligt,« udtaler Letz Sushi i en skriftlig kommentar til B.T.

Det ændrer dog ikke på det faktum, at sushirestauranten har fået en sur smiley og skal betale en bøde på 10.000 kroner.

Helt konkret målte Fødevarestyrelsen en lufttemperatur på 7,6 grader i et kølemøbel, hvor der blev opbevaret fersk fisk. Og ved nærmere undersøgelse blev der målt en kernetemperatur på 10,4 grader i laks og 5,4 grader i tun.

Yderligere blev der i et andet kølemøbel fundet kogte rejer med en indstikstemperatur på 12 grader, laks på 13,2 grader og rå rejer på 6,9 grader.

Det mener sushikæden dog at have en god forklaring på.

»Det kan ikke lade sig gøre at håndtere og skære fisk, uden at den vil stige en smule i temperatur. Men det er Fødevarestyrelsen på dagen, der bestemmer, hvordan de forholder sig til det, de registrerer,« lyder det fra Letz Sushi.

Kæden oplyser, at de pågældende køleborde efterfølgende er blevet tilset af en tekniker, og at de nu kører med en indblæsning på minus 3 grader.

»Teknikeren mener, at Fødevarestyrelsen ikke har været opmærksom på, at kølebordene har kørt en afrimningscyklus, da de har målt temperaturen,« lyder det fra Letz Sushi.

Til gengæld er kæden tavs omkring den mangelfulde rengøring. Fødevarestyrelsen måtte således indskærpe over for Letz Sushi i Lyngby, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

»Loft i produktionslokale fremstår med støv og opsprøjt af madrester. Filtre i emfang fremstår med fedt og støv,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport og fortsætter:

»Underside af hylde over koldjomfru fremstår med indtørrede produktrester, udtag fra emfang samt kabelbakke fremstår med en del støv, og på loftet ses en del bananfluer.«

Letz Sushi blev under kontrolbesøget 'partshørt' omkring den manglende rengøring, men havde ingen bemærkninger ifølge kontrolrapporten.

Indskærpelsen medfører, at sushirestauranten nu kan se frem til to gebyrbelagte, opfølgende kontroller.

På spørgsmålet om, hvorvidt sushirestaurantens sure smiley får personalemæssige konsekvenser, svarer kæden, at det er et personaleanliggende, som de ikke vil kommentere offentligt.

Sushikæden er ejet af Lars Larsen Group, som også står bag dynekæden Jysk.

Letz Sushi råder over 18 restauranter samt en enkelt foodtruck i henholdsvis København, Nordsjælland og Aarhus.

Samtlige kædens restauranter – på nær Letz Sushi i Lyngby – har fået glade smileys på de seneste fire kontrolbesøg.