Lyt til artiklen

Priserne på el og varme går lige nu kun én vej, men et varmeværk på Mors går – undskyld udtrykket – mod strømmen.

Siden 1. juli har Sdr. Herreds Kraftvarmeværker på Limfjordsøen sat priserne ned, skriver TV Midtvest.

Det betyder, at de 580 kunder nu kan glæde sig over en besparelse på 2.000 kroner om året.

»Årsagen er den, at vi har forstået, og måske også været lidt heldige, at vi har ramt det rigtige brændselsmiks og de rigtige varmekilder.«

Sådan lyder det fra formanden for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, Poul Kristensen.

Selskabet droppede naturgassen som hovedbrændsel for ti år siden, og i dag er det biomasse som eksempelvis overskudstræ og halm, der producerer varmen.

Formanden understreger dog, at han ikke kan garantere, at de lavere priser varer ved.