Skat Københavns direktør Erling Andersen har i et svar på en klage fra en desperat 56-årig borger direkte truet med en straffesag.

Som BT i dag beskriver, blev Skats behandling af iværksætteren Mette Bacher fra Bagsværd udsat for en sønderlemmende kritik af Skatteministeriets særlige ombudsmand på området, borgerambassadør Jens Drejer. Helt konkret kaldte han sagsbehandlingen ’helt urimelig‘, ’yderst kritisabel’ og ’urimelig nidkær’. Ligeledes blev der ved en fejl gjort udlæg i Bachers sommerhus.

Men inden kritikken fra Skatteministeriet lød det helt anderledes fra Erling Andersen, der var ansvarlig for sagsbehandlingen.

BT er i besiddelse af et syv sider langt brev fra Erling Andersen dateret den 29. juni 2011 - kun få måneder før, at Skatteministeriet kom med den voldsomme kritik i sagen.

Her afviser Erling Andersen pure, at Skat København havde begået fejl - bortset fra at han beklagede, at Mette Bacher ikke havde fået enkelte dokumenter hurtigt nok tilsendt, når hun bad om det.

I sin gennemgang af sagen beskyldte han tværtimod Mette Bacher for at have overtrådt straffeloven, når hun skriftligt påstod, at sagsbehandleren i Skat København havde udøvet magtmisbrug. Samtidig henviste han til straffelovens paragraf 121, der handler om, at den som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder offentlige tjenestemænd under udførelse af deres hverv, kan straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder.

- Jeg ser ikke anledning til at kommentere disse påstande og vil tage afstand fra dine anklager som værende helt uden belæg, skriver han i brevet.

Skatteekspert, lektor, ph.d. Thomas Rønfeldt fra Aalborg Universitet mener ikke, Erling Andersen opfører sig anstændigt.

- Jeg kan ikke tolke det anderledes, end at Skats direktør forsøger at presse hende til ikke at klage mere. Han burde i sådan en situation vise overskud og forsøge at vejlede borgeren i stedet for nærmest at true hende. Det er ikke anstændigt, siger han.

I sit svar vil Erling Andersen heller ikke forholde sig til, at de forkerte skattesager havde været en stor økonomisk belastning for Mette Bacher, fordi hendes selvangivelser blev stoppet. Blandt andet med den konsekvens, at fogeden tog pant i både hendes hus og sommerhus, og hun ikke kunne betale sine regninger.

Erling Andersen ville heller ikke høre tale om, at en anden medarbejder skulle overtage sagen, selv om sagsbehandlerens arbejde - efter borgerambassadørens opfattelse - var kritisabelt og nidkært.

- Det er min opfattelse, at uenighed om sagens udfald ikke i sig selv kan medføre inhabilitet, skriver han.

Modsat skrev Skatteministeriets borgerambassadør:

- Jeg vil på det kraftigste foreslå Skat København, at du får en anden sagsbehandler vedrørende dine skatteansættelser.

Skatteekspert Thomas Rønfeldt mener, at borgeres klager i fremtiden bør blive taget langt mere seriøst.

- Det er da et stort problem, at direktøren i Skat bare afviser sagen over for klageren. Det svarer jo til, at en patient får skåret det forkerte ben af ved en operation, og når patienten så klager bagefter, så siger hospitalets ledelse, det var da vel nok ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Dagen efter fortsætter lægen med at operere, som om intet er hændt overhovedet.

Erling Andersen har siden 1. april været direktør for indsats-afdelingen i Skat, mens Skat København i en ny struktur er slået sammen med de øvrige regioner i Skat.