Sagen om Anna Mee Allerslevs (R) lån af Københavns Rådhus til sit bryllup og den efterfølgende mistænkeliggørelse af en embedsmand, der skulle have lækket oplysningerne, får nu endnu en konsekvens.

Det fremgår af en helt frisk afgørelse fra myndighedernes vagthund, Ombudsmanden.

Det skal nu præciseres, hvornår offentligt ansatte må viderebringe oplysninger til pressen. Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, uddybber over for B.T.:

»Vi har brugt den konkrete sag som løftestang for at få en mere generel afklaring af, hvornår offentligt ansatte må give oplysninger videre til pressen. Og der har Justitsministeriet været enige i, at der er behov for at tydeliggøre, hvad der gælder,« siger han og tilføjer:

»Sagen har fået os til at overveje nogle mere generelle spørgsmål om rækkevidden af offentligt ansattes meddeleret. Det er kort adresseret i Justitsministeriets vejledning i dag, og der har været enighed om, at den ikke helt klart udtrykker, hvad der gælder på området.«

Efter B.T.s afdækning af politikeres gratis brug af lokaler på rådhuset har Københavns Kommune strammet op på reglerne for udlån af lokaler. Desuden slog Ankestyrelsen fast, at det var ulovligt at lade politikere bruge rådhuset til private fester uden at betale for leje af lokalerne. Overborgmester Frank Jensen (S) var med til at godkende den ulovlige praksis.

Ombudsmanden slår i den nye afgørelse fast, at det er helt i orden, at en embedsmænd - hvis det er tilfældet - har delt interne arbejdsdokumenter om Anna Mee Allerslevs bryllupsreception på rådhuset med pressen.

Frank Jensen havde ellers den modsatte opfattelse.

Den gav han udtryk for i et interview med TV2, efter Allerslev var gået af som beskæftigelses- og integrationsborgmester. Frank Jensen sagde, at han havde sat sine ansatte på plads, og at de havde fået at vide, at det var »fuldstændig uacceptabelt«, hvis hans ansatte havde delt dokumenterne med pressen.

Og hvis det viste sig at være tilfældet, ville embedsmanden »blive irettesat«, sagde overborgmesteren til dagbladet Politiken. Det var på baggrund af Frank Jensens kontroversielle udtalelser, at Ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen valgte at gå ind i sagen. Frank Jensen har siden undskyldt sine udtalelser.