Overborgmester Frank Jensen (S) måtte give medarbejdere på Københavns Rådhus en uforbeholden undskyldning, efter han deltog i TV 2-programmet Talkshowet Lippert i midten af november.

Allerede dagen efter programmet blev sendt, kaldte han og direktør for Økonomiforvaltningen Peter Stensgaard Mørch medarbejdere sammen for at undskylde og erkende »fejlformuleringer« i programmet.

Det fremgår af en netop afleveret redegørelse fra Københavns Kommune til Ombudsmanden.

'Torsdag den 16. november 2017 meddelte Peter Stensgaard Mørch, at han og Overborgmester Frank Jensen ville komme forbi og give medarbejderne i Facility Management en undskyldning,' står der i notatet.

Baggrunden for undskyldningen er et interview, som Frank Jensen gav i Talkshowet Lippert 15. november i år.

Her gav Frank Jensen udtryk for, at medarbejdere i hans forvaltning havde lækket dokumenter om tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslevs bryllupsreception på Rådhuset til pressen.

Anna Mee Allerslev måtte i slutningen af oktober gå af som integrations- og beskæftigelsesborgmester efter en række afsløringer i BT. Det blev bl.a. afdækket, hvordan Anna Mee Allerslev i strid med reglerne kvit og frit lånte rådhushallen til sit private bryllup, ligesom hun blandede sig i en byggesag, som involverede hendes private ven og ejer af Øens Murerfirma Jan Elving.

Da Frank Jensen havde givet medarbejdere en undskyldning 16. november, holdt han efterfølgende et møde med en række mellemledere.

Her erkendte han, at ‘han var kommet til at formulere sig forkert i interviewet, og at denne fejlformulering herefter havde fået en stramning i pressen, så det lød som om, at der var fundet en læk i Rådhusservice (Facility Management),’ fremgår det af referatet af mødet.

Og det er ikke den eneste kovending, som kommunens redegørelse til Ombudsmanden blotlægger i sagen.

I interviewet i Talkshowet Lippert forklarede Frank Jensen, at ledelsen i hans forvaltning havde kaldt medarbejdere sammen og gav dem besked på, at et læk »er fuldstændig langt ude over, hvad der er acceptabelt.«

Udtalelsen fik Ombudsmanden - der bl.a. skal sikre offentligt ansattes ytringsfrihed - til at kræve en redegørelse af Københavns Kommune.

Men ifølge kommunens redegørelse er et eventuelt læk helt acceptabelt.

‘En eventuel irettesættelse eller anden personaleretlig reaktion over for den eller de medarbejdere, som i givet fald måtte have videregivet oplysningerne, vil derfor ikke have været i overensstemmelse med reglerne om offentligt ansattes meddeleret og ytringsfrihed,’ står der bl.a. i redegørelsen.

Københavns Kommunes mener dog ikke selv, at den i dette tilfælde har knægtet de ansattes ytringsfrihed, ligesom det understreges, at hvis det viser sig, at en medarbejder i Økonomiforvaltningen står bag et læk, vil personen ikke blive irettesat, står der i redegørelsen.

I redegørelsen hæfter Københavns Kommune sig blandt andet ved, at der ikke er tale om fortrolige oplysninger. Desuden har Københavns Kommune i et svar til Ankestyrelsen erkendt, at politikernes brug af gratis lokaler var i strid med reglerne.

Københavns Kommune og Frank Jensen frifinder sig selv på trods af, at det af to referater - som også er sendt til Ombudsmanden - fremgår, at medarbejderne på et personalemøde i slutningen af september af sekretariatschef Flemming Dubgaard fik at vide, at ‘man skulle være påpasselig i sin omgang med interne dokumenter og ikke uden videregive dokumenter af denne karakter’.

Ligeså har en række mellemledere på Rådhuset været indkaldt til en briefing, hvor direktør i Økonomiforvaltningen Peter Stensgaard Mørch ifølge et referat ‘indskærpede over for medarbejderne, at interne arbejdspapirer bør håndteres internt’.

Københavns Kommune konkluderer selv, at de arbejdspapirer, som kommunen formoder er lækket til pressen, ikke er fortrolige. Derfor er de offentlige ansattes fagforening Djøf stærkt kritiske over for kommunens håndtering i sagen.

»Man skal være påpasselig med som leder at lægge begrænsninger på i forhold til ytringsfriheden. Det er lovligt at ytre sig kritisk, og det er vigtigt, at ledelsen arbejder med en åbenhedskultur og ikke en lukkethedskultur,« siger Sara Fergo, der er formand for fagforeningen Djøf Offentlig.

Hun er kritisk over for, at kommunens ledelse har indkaldt medarbejdere og ledere til skæld-ud-møder.

»Offentligt ansatte må som udgangspunkt godt dele dokumenter, og den ytringsfrihed skal man ikke forsøge at knægte. Og derfor skal ledelsen ikke indkalde til sådanne nogle skæld-ud-møder. Det bliver jo opfattet sådan, at medarbejderne bliver i tvivl om de må ytre sig. Og det er en grundlovssikret ret. Jeg er ærgerlig over de signaler Københavns Kommune har sendt i den her sag,« siger Sara Vergo og tilføjer:

»Det man siger, og det man gør, skal hænge sammen. Og det gør det ikke her,« siger Sara Fergo.

Frank Jensen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en skriftlig kommentar, at »ansatte i Københavns Kommune har – ligesom alle andre offentligt ansatte – en ret til at viderebringe oplysninger om forhold i forvaltningen, som kan være ulovlige. Det er jeg helt enig i, og det har aldrig været min intention at begrænse medarbejdernes ytringsfrihed.«