Den højst usædvanlige og famøse sag om den totalfredede klit ved Skagen Sønderstrand, som i nattens mulm og mørke i efteråret 2019 ulovligt blev gravet væk og udjævnet, tager nu en pikant drejning:

Sagen er netop blevet overdraget fra anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi til nu at ligge hos Østjyllands Politi, fordi ægtemanden til Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør i Nordjylland, har en forretningsmæssig relation til en af de to sigtede.

Det bekræfter Christian Brinck, presseansvarlig ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

'Politidirektørens ægtefælle har en forretningsmæssig relation til en af de sigtede i sagen. Derfor har Nordjyllands Politi fundet det rigtigst, at det er en anden politikreds, Østjyllands Politi, der afgør tiltalespørgsmålet,' skriver Christian Brinck i en e-mail.

 

Han ønsker ikke yderligere at uddybe, præcis hvordan tilknytningen mellem politidirektør Anne Marie Roum Svendsens mand og en af de sigtede i den usædvanlige sag er.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politidirektøren selv.

Hun har dog intet at tilføje, lyder det fra Nordjyllands Politis presseafdeling.

I sagen om 'den forsvundne klit' ved Skagen Sønderstrand blev der i begyndelsen af november anholdt og rejst sigtelse mod to personer.

Det fredede klitområde, som er gravet væk og udjævnet, er omkring 3.500 kvadratmeter.
Det fredede klitområde, som er gravet væk og udjævnet, er omkring 3.500 kvadratmeter. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Motivet for at bortgrave og udjævne den ikke mindre end 3.500 kvadratmeter store og totalfredede klit er ikke kendt af offentligheden.

I al fald ikke via officielle kanaler.

Der var dog ingen af de skagboer, B.T. tidligere har talt med på stedet, som er i tvivl om, at motivet kan handle om forbedret udsigt for nogle af boligejerne bagved.

Dette er hverken be- eller afkræftet af politiet.

Ved det udjævnede klitområde, der ligger blot et par gode stenkast fra det ikoniske gamle vippefyr i den nordligste del af Skagen, er der nu frit udsyn direkte ud over Kattegat og skibstrafikken selv fra stueplan.

De boligejere, B.T. har talt med på den pågældende strækning, nægter alle at have kendskab eller forbindelse til hærværket mod det totalfredede område.

Da anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi først nu har fået overdraget sagen, er der endnu ikke taget stilling til, om der bliver rejst tiltale mod de sigtede.

Hvis sagen kommer for retten, står det dog klart, at der ved eventuel domfældelse vil indgå et større erstatningskrav fra Frederikshavn Kommune, som har besluttet at genetablere hele klitområdet.