Gennem tyve år har plejeforældrene udsat otte børn for grov vold og afstraffelse. Her er de værste anklager mod de to plejeforældre.

-...flere gange om måneden at have skubbet plejebarn M..., bagover og derefter at have sparket ham på maven, på siden og i hovedet, til han rejste sig, for derefter at slå ham igen med knyttede næver til han faldt bagover, hvorefter han sparkede igen, ligesom han skubbede hans hoved ind i væggen flere gange, én gang med blåt øje til følge.

Sådan lyder bare én af de i alt tyve anklagepunkter, som plejeforældreparret fra Mern er tiltalt for. Episoden oven for fandt sted i en syv-årig peridode fra 2001 til 2008 mod plejebarn M fra han var 11 år. Og anklagerne mod de i alt otte plejebørn, mens de var i alderen 2 til 18 år, bliver kun værre.

Slået til blods med en vinterstøvle

Så sent som i 2010 bliver J på 18 år slået i gentagende gange i hovedet med et par vinterstøvler. Ifølge anklageskriftet mellem 20 og 30 slag. Det resulterer i en flænge i baghovedet, hvorefter plejefaderen kaster støvlerne efter J, da han forsøger at flygte.

Støvler er ikke det eneste, som J er skydeskive for i sin periode hos plejefamilien. I sommeren 2009 forsøger plejefaderen, ifølge anklagerne, at ramme J med en hammer. J må dukke sig for at undgå at blive ramt. J bliver derudover gentagende gange sparket både med og uden sko, og derefter kastet hen ad fliserne.

Afstraffelse med ledningesmæld

To plejebørn J og B, der på daværende tidspunkt har været 13 og 16 år, bliver i sommeren 2008 begge tildelt smæld med en ledning. I sidste tilfælde skulle der være tale om syv slag med en 1½ meter lang ledning, der efterlader tydelige mærker på B's balder.

Ifølge anklageskriftet bliver en pistol også taget i brug. Barnet er blevet truet på sit og familiens liv. I en episode blev pistolen trykket mod tindingen på plejebarn S af plejefaderen i ca. 10 sekunder.

Selvom familien nu er tiltalt for tyve punkter om grov vold, frihedsberøvelse og trusler, så er ingen af de to tiltalte varetægtfængslet.

- Vi skønnede, at der ikke var fare for at de tiltalte ville stikke af, begå kriminalitet eller påvirke efterforskningen, siger politiadvokat Michael Boolsen fra anklagemyndigheden.