Kære Mette,

Jeg er glad for, at du er klar til at række syge, sårbare og udsatte mennesker en hjælpende hånd, og jeg lyttede med stor interesse til din tale på socialdemokraternes kongres. Du sagde, at reformen af førtidspension og fleksjob ikke virker efter hensigten og skal forbedres. Skal vi gå til forhandlingerne med en række fælles forslag?

Mennesker, der har brug for en førtidspension eller et fleksjob, ender i dag ofte som lodder i det store landslotteri blandt postnumre. Der er nemlig en verden til forskel på, hvordan kommunerne behandler sine borgere. Det går simpelthen ikke, og nu må vi fra Christiansborg sætte nye og skrappere rammer.

'Du er nu nummer er ti i køen...' Det er nedværdigende at blive reduceret til en sag, der skal udfylde nye skemaer, til nye samtaler, til nye arbejdsprøvninger. Tiden går, usikkerheden vokser, nogle rammes af depression, og mange bliver mere og mere syge af ventetiden. Det avler desperation og frustration. Det kræver sgu et godt helbred at være syg i dagens Danmark.

Vi skal stoppe den socialpolitiske blindflyvning og i stedet udstyre borgerne med en række retskrav. Mennesker skal stå stærkere over for kommunen, borgeren skal stå stærkere over for systemet. Vi skal fjerne snubletrådene og ydmygelserne og i stedet give svagt stillede mennesker et stærkt fundament at stå på.

Er det for meget forlangt? Nej, vel er det ej! Er du med på det, Mette?

Vær med til at smide disse krav på bordet i efterårets forhandlinger:

- Når arbejdsevnen er under syv timer om ugen, skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension

- Hvis borgeren ikke er afklaret indenfor fem år, skal borgeren kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension

- Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og kunne klage over forløbet

- Ansættelsesvilkår i fleksjob skal altid aftales med fagforeningerne

- Det skal igen være muligt at få et fleksjob i den virksomhed, hvor man arbejder. De såkaldte fastholdelsesfleksjobs

- Borgere i ressourceforløb skal have en relevant indsats indenfor tre måneder

- Borgere i ressourceforløb uden fremskridt inden for to et halvt år får en ny sag

- Efter et sammenhængende år på kontanthjælp som aktivitetsparat, har man ret til at få sagen behandlet af rehabilitetsteamet

- Rehabiliteringsteamet skal have kompetence til at afgøre sagerne, som dermed flyttes fra kommunens pensionsnævn

- Der oprettes regionale revurderingsnævn, hvor borgerne kan klage over kommunens afgørelse, som en instans inden Ankestyrelsen

- Borgere, som ikke kan arbejde i mindst en dag om ugen, skal have ret til seniorførtidspension, når de har under fem år til folkepensionsalderen

- Et nyt refusionssystem, så kommunerne ikke, som i dag, har økonomisk tilskyndelse til at fastholde borgeren på en lav ydelse

Mette, vær med til at stoppe den kommunale pinebænk med ene arbejdsprøvning efter den anden, nogle gange kun i halve timer og med en seng ved siden af, løbende skift af sagsbehandler, evig mistænkeliggørelse, lægeerklæringer, der ignoreres og konstant trækken sagen i langdrag. Lad os sammen sørge for, at samfundet behandler syge og sårbare mennesker med empati og respekt.