Burde dit barns pædagog blive under dynen i dag? Pædagoger tager på arbejde, selvom de føler sig syge. De føler sig forpligtede til at møde op overfor børnene og kollegerne.

'Migræne, maveonde, forstuvet hænder, fødder, knoglebrud, dagen efter en operation, stress, lige efter dødsfald i nærmeste familie osv osv. er hverdagskost,' skriver en pædagog til spørgsmålet, om man er mødt op på arbejde på trods af sygdom.

To ud af tre pædagoger, vælger nemlig at tage af sted på arbejde, selvom de ikke føler sig friske. Det viser en ny undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, der har adspurgt 1026 af deres medlemmer om deres sygefravær.

Thomas Lund, der forsker i arbejdsmiljø på MaselisborgCenteret, fortæller, at når man tager syg på arbejde, kan det hurtigt fører til en langtidssygemelding.

»Det øger risikoen for øget eller langtids sygefravær senere, når man tager syg af sted. Hvis man presser sig selv ved at gå syg på arbejde, så kan det på længere sigt også betyde øget risiko for hjertekarsygdomme,« fortæller han.

»Generelt er konsekvenserne svære at vurdere, men der er intet, der tyder på, at ens arbejdspræstation bliver bedre, når man er syg,« tilføjer han.

Lotte Bøgh Andersen professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet er dog ikke overrasket over, at mange vælger at forlade hjemmet og tage på arbejde på trods af sygdom.

»Vi ser netop på velfærdsområdet, at medarbejdere er så dedikerede, at de nogle gange går på arbejde, selvom de oplever sig selv som syge, for at der ikke skal blive et hul på arbejdspladsen,« siger Lotte Bøgh Andersen til BUPL.

Og hensynet til de andre kollegaer er det der vejer stærkest hos de syge pædagoger, hele 78 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, fortæller at hensynet til kollegaer vejer tungest. Derefter kommer hensynet til børn og unge.

Dina: ”Jeg skal i hvert fald have over 39 i feber, før jeg bliver hjemme”

I tyve år som pædagog har Dina oplevet, at flere møder op på arbejde og er så syge, at de ikke er til nytte, hverken for kollegaer eller børn. Alligevel gør Dina selv det samme, for ikke at lade kollegerne i stikken.

»Jeg har tit tænkt, så gå dog hjem. Det sker at folk kommer på arbejde, og er for syge til at være her, og bare har siddet i hjørnet uden at kunne noget,« siger Dina.

Hun er nemlig en del af den syge kultur, der hersker blandt landets pædagoger.

»Jeg vil ikke lade kollegaer og børn i stikken, vi er jo ikke så mange på arbejdspladsen. Særligt i ydertimerne, hvor vi ikke er så mange på arbejde, mens der stadig er mange børn, der kan man hurtigt komme til at stå alene med 17 børn, hvis en er syg,« fortæller Dina.

»Jeg skal i hvert fald have over 39 i feber, før jeg bliver hjemme, eller også skal der være noget andet der er helt helt galt,« tilføjer hun.

Undersøgelsen viser, at det særligt er af hensyn til kollegerne og børnene, at pædagoger tager på arbejde på trods af sygdom. Men også på grund af arbejdsopgaver der hober sig op, og frygten for at blive fyret spiller en rolle for sygemeldingerne.

Af hensyn til Dina, er Dinas efternavn anonymt. Dinas fulde identitet er redaktionen bekendt.