Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, kan ikke forstå, at det kommer bag på nogen, at et smalt muslimsk flertal i afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har sagt 'nej' til at bruge 7.000 kroner på et juletræ - tre dage efter at have sagt 'ja' til at bruge 60.000 kroner på muslimsk fest.

For i følge Martin Henriksen er det nedstemte juletræ langt fra et enkeltstående tilfælde. Det er et udtryk for en kulturkamp, der længe har stået på mellem dansk og muslimsk kultur.

- Jeg håber ikke, at det kommer bag på nogen, at det er sådan, udviklingen er. Når vi år efter år ser, at man flere og flere steder nedtoner julen, og modsat bruger flere og flere kræfter på ramadanen efter krav fra muslimske grupper, ja, så ville det da være mærkeligt, hvis de selvsamme grupper lige pludselig skulle se det som deres opgave at bevare danske traditioner, siger Martin Henriksen til bt.dk.

Han mener, at afstemning i Egedalsvænge er et bevis på, at muslimer 'misbruger' den demokratiske proces til at underminere danske traditioner.

- Nu har de flertal, og det bruger de så til deres dagsorden, og det er at opprioritere muslimske traditioner, og modsat nedprioritere de danske. Der er, uanset hvordan man end vender og drejer det, en konflikt mellem muslimsk kultur og dansk kultur, og hvis ikke vi tager kampen op, så mister vi endnu mere af vores kultur, siger Martin Henriksen.

Men når der nu rent faktisk er tale om en demokratisk beslutning, er det så ikke fint, at flertallet bestemmer?

- Det bliver aldrig fint nok, det der er foregået her. Hvis ikke det lokale demokrati kan fungere på en sådan måde, at man værner om de danske traditioner, så må man lovgive i Folketinget. Husk på, at vi har åbnet vores land for de her mennesker. Det er simpelthen uforskammet at underminerer dansk kultur - demokrati eller ej, siger Martin Henriksen, der mener, at der er tale om mennesker, 'der er fuldstændig ligeglade med Danmark'.

Han vil nu bede boligminister Carsten Hansen (S) om at rette henvendelse til bestyrelsen med henblik på at ændre beslutningen - ligesom han lægger op til, at Folketinget skal lovgive på området.

- Ændres beslutningen ikke, så bør Folketinget via lovgivningen forpligtige boligselskaberne til at værne om og opretholde danske traditioner. Det er langt fra en optimal løsning, og jeg er da åben overfor andre gode forslag, men hvis alternativet er ikke at gøre noget, så bør vi reagere. Der er ganske enkelt tale om et uanstændigt angreb på dansk kultur, siger Martin Henriksen.