53-årige Kimie Welchs mor var født med en hjertefejl og havde lungesygdommen kol. Lige efter julen 2014 faldt hun og brækkede sin skulder – en ulykke, der sendte den i forvejen svagelige kvinde ud i et ti måneder langt, intensivt sygdomsforløb, der endte med at koste hende livet i oktober 2014.

Gennem hele forløbet var Kimie Welch ved sin mors side – 10 til 14 timer om dagen. Hver dag. I ti måneder.

»Hele min hverdag var fyldt op. Jeg negligerede familie og venner og isolerede mig, fordi jeg var utryg ved at lade hende være alene. Jeg sov næsten ikke, og telefonen var nærmest med i bruseren. Når jeg ser tilbage på forløbet nu, så kan jeg godt se, at jeg var på grænsen til at blive syg af stress,« siger Kimie Welch.

Selvom det næsten er to år siden, at hendes mor gik bort, levede Kimie Welch længe en anspændt hverdag, hvor hun hele tiden tænkte på, hvad hun kunne have gjort anderledes.

En dag faldt hun over et opslag om ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’-pilotkurset på Facebook, og hun besluttede sig for at deltage i kurset.

»Kurset åbnede mine øjne for ekstremt mange ting. Blandt andet at jeg ikke er den eneste, der har følt dårlig samvittighed eller været stresset, fordi det er en naturlig konsekvens af den situation, man er i,« siger Kimie Welch og tilføjer:

»Det var først, da jeg startede på kurset, at jeg lærte at tage en dyb indånding og sige: ’Det er helt okay, at jeg har haft det, som jeg har.«

Hun er ikke et sekund i tvivl om, at hun vil anbefale kurset til alle, der står i en lignende situation.

»Jeg håber, at alle kommuner i Danmark tager kurset ind, fordi det er så vigtigt. Man kan jo ikke hjælpe sin syge pårørende, hvis man selv bliver syg,« siger Kimie Welch.

For danskere, hvis pårørende er ramt af alvorlig sygdom, som f.eks. demens, vil det snart være muligt at tilmelde sig særlige kurser, der skal forhindre, at de bliver syge med stress eller depression.


Lær at tackle svær sygdom

Mange pårørende udvikler selv symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed. Derfor har Københavns Kommune i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning udviklet et kursustilbud til pårørende, der skal gøre dem bedre til at passe på sig selv.

»Pårørende vil ofte gerne tage sig af den syge og sørge for, at vedkommende har det så godt som muligt. Mange oplever dog, at de mister sig selv og bliver nedslidte i processen, og derfor er der brug for en indsats, som hjælper pårørende til at passe på sig selv,« siger Lea Hegaard, der er chefkonsulent hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Lea Hegaard forklarer, at ideen med kurset er det samme, som når man i flyveren får at vide, at man skal putte sin egen iltmaske på, før man hjælper en anden - hvis ikke man passer på sig selv, kan man ikke passe på andre.

Vigtigt at gøre ting for sig selv

Det nyudviklede kursustilbud hedder ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ og vil fra oktober 2017 blive udbudt i 19 danske kommuner.

På kurset får deltagerne blandt andet forskellige redskaber, der hjælper i forhold til at forebygge stress. Det kan for eksempel være tankeafledning og vejrtrækningsøvelser. Deltagerne kan også få råd til, hvordan de skal bede om hjælp eller bevare kontakten til omverdenen.

Psykolog Susanne Ohrt er positivt stemt over for det nye kursus, fordi det giver pårørende mulighed for at komme ud af hjemmet, hvor de kan møde andre mennesker og tale om andet end sygdom.

»Hvis man vil passe på sig selv og bevare en god kontakt til den syge, så bliver man nødt til at cykle en tur, gå til dans eller gøre andre ting, der er væsentlige for en selv. Ellers kan man ende med at leve på den syges betingelser, og det er der ingen, der holder til,« siger hun.

Positive resultater

I løbet af foråret 2017 blev der gennemført tre pilotkurser, hvor 33 borgere afprøvede det nyudviklede kursus.

Efterfølgende er der blevet lavet en evaluering af kurset, som viser, at flertallet af de pårørende har oplevet et positivt udbytte af forløbet. 71 procent har fået bedre trivsel, mens 30 procent mindsker risikoen for at udvikle stress eller depression.

»Det er vigtige tal, fordi det lige præcis handler om at forebygge stress og depression. Hvis én ud af tre kan flytte sig fra højrisiko til ingen risiko, så er det en rigtig god investering for kommunerne at udbyde denne her indsats,« siger Lea Hegaard.