Flere sygeplejersker og sosuassistenter, der lider af corona-senfølger, har fået en  fyreseddel.

Søndag fortalte B.T. om sygeplejersken Anne-Marie Larsen, der for nyligt blev fyret fra sit job i Region Sjælland. Årsagen er en langtidssygemelding med senfølger af den coronasmitte, hun pådrog sig, efter hun blev flyttet til en af regionens coronaafdelinger.

Nu viser det sig, at Anne-Marie Larsen langtfra er den eneste »coronaveteran« med senfølger, der er blevet afskediget i sundhedssektoren.

B.T. har talt med en række sygeplejersker og sosuassistenter, der står i samme situation som Anne-Marie Larsen. De er gået forrest i kampen mod coronavirus, og nu hvor senfølger har gjort dem ukampdygtige, er de blevet fyret.

Da første bølge af coronavirus ramte Danmark, blev alle sygeplejersker med erfaring fra intensiv bedt om at melde sig til coronaberedskabet. En sygeplejerske med 40 års erfaring fortæller til B.T., at hun meldte sig frivilligt og blev overført til intensivafdeling på Herlev Hospital. Her blev hun smittet med covid-19 i april 2020.

»Da jeg blev rask, var presset på intensiv dalet, så derfor kom jeg tilbage til min egen afdeling. Hen over sommeren mærkede jeg ikke noget, men i løbet af efteråret fik jeg kognitive problemer i form af hukommelsesbesvær og koncentrationsproblemer. Ord var væk, og der var patienter, jeg ikke kunne huske. Det blev ikke bedre, og jeg måtte erkende, at mit hoved ikke fungerede, som det skulle, og jeg blev sygemeldt i en måned,« fortæller sygeplejersken, der ønsker at være anonym.

Planen var, at hun skulle tilbage på arbejde i et optrapningsforløb af fem-syv ugers varighed, men hun mødte igen muren og måtte sygemelde sig igen. Resultatet blev en afskedigelse.

»Jeg blev fyret efter fire år på afdelingen og 40 år som sygeplejerske. Det var et voldsomt chok. Man melder sig frivilligt, viser samfundssind og får problemer, og så bliver man bare skrottet,« siger hun.

En hjemmesygeplejerske, der var ansat i en stor dansk kommune med mange smittede, fortæller en lignende historie. Under første bølge blev hun sendt ud til patienter med feber og andre mulige coronasymptomer.

»Vi var i frontlinjen, og der var travlt. Vi var ude at køre hele tiden. Vi kom på alle plejehjem og bosteder, og nogle af de steder var meget hårdt ramt,« fortæller hun.

Omkring 10. december fik hun det skidt og blev konstateret positiv med coronavirus. Det blev begyndelsen på et langt sygdomsforløb. I otte uger var hun fuldtidssygemeldt med influenzaagtige symptomer. 1. februar i år startede hun forsigtigt på 15 timer og trappede gradvist op til 20 timer. Men det havde en pris.

»Når jeg kom hjem efter fem timer, skulle jeg sove tre timer til middag, og jeg gik i seng, når klokken var 21,« fortæller hun.

På senfølgeklinikken mente de, at hun arbejdede for meget, og hun blev rådet til at trappe ned, men da hun bad om at gå ned på 15 timer igen, fik hun i stedet en opsigelse fra sin arbejdsgiver.

»Jeg er vred og skuffet. Jeg troede, at vi sygeplejersker var beskyttet, når vi gik helt i front,« siger hun.

Foruden de to sygeplejersker er B.T. blevet gjort bekendt med to sosuassistenter fra Mariagerfjord Kommune, der er blevet fyret på grund af langtidssygemelding med coronavirus. FOA er gået ind i sagerne, men der er ikke meget at stille op, da afskedigelserne er sket efter reglerne. Alligevel mener fagforbundet, at kommunerne har et moralsk problem.

»Man sender personale ud i frontlinjen for at bekæmpe coronavirus og beder dem kæmpe røven ud af bukserne. Takken, de får, er så, at de bliver fyret. Det kan godt være, at man overholder alle regler, men moralsk set er det et rigtig dårligt signal at sende,« siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for sosusektoren i FOA.