Danmark er truet af et 'civiliseret statskup', alt imens Statsminister Helle Thorning Schmidt håner sin egen befolkning. Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Morten Messerschmidt lægger ikke fingre imellem i en netop udsendt nytårstale.

Messerschmidt har flere gange markeret sig med sønderlemmende kritik af EU, hvilket eksempelvis kom til udtryk, da han tidligere i år gav Statsminister Helle Thorning Schmidt en hård medfart i EU-parlamentet. Her stod både det danske formandskab og EU for skud.

Og det er ikke en kritik, som Morten Messerschmidt sådan bare lige vil lade ligge. Han er nemlig dybt bekymret over de ting, han har været vidne til i sin tid som EU-parlamentariker, og forsøger nu at råbe den danske befolkning op.

- Vores grundlæggende værdier er truet. Vi undergår det, jeg vil kalde ”et civiliseret statskup”. Ikke et angreb, som vi før i historien har set det med vold og magt. Men et statskup begået med traktater – og endda med pennen ført af vore egne folkevalgte, siger Messerschmidt blandt andet, før han sammenligner det nuværende EU-parlament med Romerriget.

- Det, der er i øjeblikket foregår i Bruxelles, (....) er en konsekvent bestræbelse på at tømme vore lande for demokratisk magt. Ikke siden Romerriget har så megen magt været placeret på så få hænder, som det i dag er i Bruxelles. Europas befolkninger er koblet af, siger Morten Messerschmidt.

Han fortsætter talen med at rettet skytset mod danske politikere, som han beskylder for at lyve, når de siger, at EU 'blot er et praktisk samarbejde'.

- Barroso (Formand for EU-komissionen, red.) og Rumpoy (Formand for det europæiske råd, red.) har klart sagt, at målet er en føderation. Og vor egen statsminister erklærede for nyligt, at Danmark er det 18. euroland. Kan man forestille sig nogen større foragt fra en statsminister end afvisningen af, at danskerne har takket nej til den fælles valuta?, spørger Messerschmidt.

'Messerchmidt lyver'

Hos det Radikale Venstre har EU-formand Sofie Carsten Nielsen ikke meget til overs for Morten Messerschmidts nytårstale.

- Når Morten Messerschmidt siger, at EU-tilhængerne siger, at EU er et rent praktisk samarbejde og derefter anklager dem/os for at lyve, så lyver han selv. Jeg har - og det ved Morten Messerschmidt alt om! - aldrig påstået at EU er et rent praktisk samarbejde, skriver Sofie Carsten Nielsen i en mail til bt.dk, og fortsætter:

- Det er meget mere end det. Det er et politisk samarbejde, og derfor ændrer det sig også hele tiden afhængig af de skiftende politiske flertal og retninger i EU.

Og heller ikke Morten Messerschmidts udlægning af Helle Thorning Schmidts 'Euro-hån' til danskerne, kan hun genkende.

- Danmark fører fastkurspolitik overfor euroen. Det har vi gjort siden 1982, og jeg har endnu ikke hørt et eneste parti i Folketinget åbent argumentere imod den linje (...) Det betyder, at vi rent praktisk fører den samme pengepolitik som eurolandene. Og frivilligt underlægger os de samme krav til økonomisk ansvarlighed som eurolandene. Det er det statsministeren konstaterer. Det er ikke en hån, det er ærlighed, skriver Sofie Carsten Nielsen, der kalder Messerschmidts tale for selviscenesættelse.

'Kritik klinger hult'

I Enhedslisten, der også har en kritisk linje over for EU-samarbejdet, har man lidt lettere ved at se Morten Messerschmidt pointer. Alligevel er EU-ordfører Nikolai Villumsen forundret.

- Jeg synes Messerschmidts kritik af EU langt hen ad vejen er korrekt. Men jeg synes, den hænger meget dårlig sammen med DFs politik. Dels er DF jo ikke modstandere af EU og dels støtter partiet gang på gang EUs nedskæringspolitik ved f.eks. at fjerne efterlønnen og forringe dagpengene. Derfor klinger kritikken i mine øre lidt hult, skriver Nikolaj Villumsen i en mail til bt.dk.

Han lægger dog ikke skjul på, at han deler Morten Messerschmidts frygt for Europas fremtid.

- Jeg ønsker at fagbevægelsens ledelse og regeringen melder sig ind i kampen mod EUs nedskæringspolitik og udvikling i retning af en centralistisk føderalstat, skriver Nikolaj Villumsen.

'En relevant tale'

Liberal Alliances EU-ordfører Merete Riisager erklærer sig ligeledes enig med Morten Messerschmidt hovedbekymring, og kalder talen for 'relevant'.

- Det er et alvorligt problem, at der sker en centralisering af magten i EU. Integrationen omkring euroen udgør et alvorligt demokratisk problem, hvor borgerne gradvist mister den demokratiske rettighed, de kender, skriver Merete Riisager i en mail til bt.dk, før hun ligeledes erklærer sig enig i Messerschmidts hårde kritik af Helle Thorning Schmidt.

- Da Finanspagten blev præsenteret, hed det sig, at den ikke havde noget med euroen at gøre. Nu hedder det sig, at Danmark er et euroland, fordi vi har ratificeret finanspagten. Regeringen lyver, nå de siger, at de respekterer euroforbeholdet. Danmark bliver suget med ind i det økonomiske samarbejde omkring euroen, fordi vi har et ukritisk EU-flertal i Folketinget. Det er på høje tid at sætte hælene i, skriver hun.