Tre danske søstre er blevet milliardærer på deres virksomhed. Det pudsige er, at ganske få kender dem.

Hvis navnene Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen ikke siger dig noget, er du formentlig ikke den eneste, der har det sådan. De tre søstre er nemlig tæt på helt ukendte i Danmark. Men fra deres position væk fra søgelyset har de tre kvinder nu tjent så mange penge, at de tilsammen kan kalde sig milliardærer.

Det skriver Finans.dk.

Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen ejer succesfirmaet Codan Medical, som især sælger hospitalsudstyr i Europa og USA.

Og det er der penge i.

Formuen i de tre søstres holdingselskab har ifølge Finans.dk passeret en milliard kroner, efter at selskabet i det forgangne år kunne notere sig et overskud efter skat på 79 millioner kroner.

I regnskabet konstaterer ledelsen, at årets resultat er 'tilfredsstillende'.

Familieforetagendet Codan Medical Holding kan spores tilbage til 1939. Døtrenes farfar, Sven Husted-Andersen, stiftede virksomheden det år, og siden førte kvindernes afdøde far, Stig Husted-Andersen, virksomheden videre. Ved hans død i 2008 overtog søstrene virksomheden.

Faderen var kendt som en sky mand, der helst levede under radaren.

Det lykkedes ofte, omend Stig Husted-Andersens ejerskab af et væld af danske pragtejendomme påkaldte sig pressens opmærksomhed.

Tilmed gav hans hang til dekadente matrikelnumre ham tilnavnet 'Kongen af Strandvejen'.

Da Stig Husted-Andersen døde i en alder af 63 år, var han ifølge Berlingske kendt som Danmarks tredjestørste jordbesidder.

Familien har en tilknytning til Lolland, hvor søstrene blandt andet ejer Aalholm Slot ved Nysted - en af mange ejendomme, søstrene arvede efter deres far.

Siden Stig Husted-Andersens død har hans tre døtre dog frasolgt en del af faderens ejendomme.

Deirdre er i dag biolog- og agronomudannet, mens Alexandra er jordbrugsøkonom. Datteren Stefanie Husted-Andersen er uddannet jurist.

Selvom søstertrioen for tiden spinder guld, er det ikke givet, at den indbringende forretning får lige så gunstige vilkår i det kommende år:

'Ledelsens forventninger til det kommende år for koncernen er, at aktivitetsniveauet og resultat vil have en tilsvarende udvikling. Den samlede udvikling for koncernen kan dog blive præget af en øget konkurrence,' skriver de i årsregnskabet.

Ifølge Finans.dk har søstrene undladt at udbetale udbytte til sig selv det seneste år. Dog er der udbetalt vederlag til bestyrelse og direktion på 21,5 millioner.

Direktionen udgøres hovedsageligt af Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen selv.