Lars Løkke Rasmussens topdiplomat og ambassadør i New Delhi Peter, Taksøe-Jensen, får, som fortalt her i B.T., voldsom kritik af Rigsrevisionen for al for let omgang med skatteydernes penge. Det er bekymrende, at ambassadens ansatte har fået lov til uden saglig dokumentation at bo på dyre hoteller og fløjet på luksusklasse for dine og mine penge.

»Der er ingen tvivl om, at der er tale om alvorlig kritik. Der er tale om forholdsvis mange kritikpunkter og nogle ret kritiske bemærkninger,« siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Rigsrevisionen har fundet brud på reglerne, når det kommer til godkendelse af høje rejseudgifter hos ambassadens medarbejdere, og de retter specifikt deres kritik mod 59-årige Peter Taksøe-Jensen, som under stor fanfare af Lars Løkke blev udnævnt til udenrigsgransker i 2015. Topdiplomaten skulle nytænke dansk udenrigspolitik, men han har altså ikke haft styr på sin egen ambassade. Og det har ikke haft konsekvenser for Taksøe-Jensen selv, der fortsat er ambassadør i New Delhi, men der er blevet strammet op på ambassaden, hvor andre medarbejdere er blevet udskiftet, fortæller Udenrigsministeriets koncernøkonomichef, Erik Brøgger Rasmussen, til B.T. Taksøe-Jensen er altså selv blevet frikendt.

Det er ikke betryggende, at det er menige medarbejdere, der må bøde for den sjuskede ledelsesadfærd og lemfældige omgang med offentlige midler. Det er slemt, at medarbejderne ikke har overholdt reglerne, men det er værre, at ledelsen har godkendt deres fejl, når det netop er en ledelsesopgave at bide medarbejderne i haserne, hvis det ikke kører efter bogen. Her har Peter Taksøe-Jensen ikke levet op til sit ansvar, og han har i øvrigt spist B.T. af med et svar fra en chef i Udenrigsministeriet, da han er på ferie. Han kunne godt være krøbet ud af sit ferieskjul i en så alvorlig sag og selv have stået på mål for sin gøren og laden – hvis vi altså som borgere igen skal have tillid til hans evner som ambassadør.