Hver fjerde folkepensionist mister både ældrecheck og helbredstillæg, fordi der står for mange penge på bankkontoen. Men du kan styre uden om fælden

Det kan være rart at have en smule penge i banken til uforudsete udgifter - hvis f.eks. vaskemaskinen går i stykker, bilen skal repareres eller vinduerne skal udskiftes.

Men for en gruppe ældre med lav indkomst kan det være en dyr fælde at have for mange kroner på kontoen ved overgangen til pensionisttilværelsen.

Din formue kan nemlig betyde, at du må vinke farvel til både ældrecheck og helbredstillæg.

Ældrechecken en årlig supplerende pensionsydelse på op til 16.900 kroner om året. Helbredstillægget dækker op til 85 procent af dine egne udgifter til medicin og behandling.

De to ydelser er afhængige af størrelsen på din likvide formue - dvs. de penge, du har stående i banken eller som værdipapirer.

Hvis du har sparet mere end 84.300 kroner op, så er du udelukket fra at modtage begge ydelser. For et ægtepar er formuegrænsen den samme.

Hver fjerde mister ældrecheck

Og problemet rammer mange. En undersøgelse, som Ældre Sagen har foretaget, viser, at 26 procent af alle danskere over 65 år går glip af ældrecheck - alene fordi deres likvide formue er for stor.

»Mange mennesker er ikke villige til at bruge af deres sidste reserve. Derfor tænker de ikke over, at de kan miste frygteligt mange penge ved at have f.eks. 100.000 kroner stående i banken. Hvis de i stedet nedbragte deres formue til 80.000 kroner, så kunne de få noget af en forretning,« forklarer Claus Blendstrup, der er seniorøkonom i Ældre Sagen.

De personer, der risikerer at blive ramt hårdt af reglerne, er ældre med en personlig tillægsprocent tæt på 100 (det kan du tjekke på din årlige pensionsmeddelelse) samt en formue på mellem 84.300 og 200.000 kroner, viser nye beregninger.

»84.300 kroner er ikke mange penge for et par. Vi har fået flere henvendelser fra folk, som f.eks. har sparet op til et guldbryllup eller en tandoperation, og derfor kom de over grænsen for ældrecheck,« siger Claus Blendstrup.

Flere lovlige metoder

Men der er flere metoder til at indrette privatøkonomien, så du får mest muligt fra det offentlige.

Du kan dels benytte den såkaldte aldersopsparing. Den modregnes ikke i offentlige ydelser - og påvirker heller ikke din personlige tillægsprocent. Med de nuværende regler kan du sætte op til 29.600 kroner ind på en aldersopsparing årligt. På den måde kan du komme under formuegrænsen og blive berettiget til både ældrecheck og helbredstillæg.

Alternativt kan du også glæde dine børn eller børnebørn med en skattefri pengegave på op til 62.900 kroner om året per modtager.

»Hvis dit barn f.eks. skal ud og låne nogle penge dyrt i banken, så kan familien under ét spare nogle renter ved, at gælden bliver indfriet, og samtidig få en større udbetaling fra det offentlige,« forklarer Brian Stjernholm, der er økonomisk rådgiver hos Uvildige.dk.

Du kan også 'spise' af din opsparing ved at lave boligforbedringer - f.eks. et nyt køkken.

Gevinst på 142.800 kr. 

Der kan være rigtig mange penge at hente på lang sigt ved at nedbringe din likvide formue. Tager man f.eks. udgangspunkt i en 62-årig med en opsparing på 150.000 kroner i banken og en personlig tillægsprocent på 100 samt medicin- eller behandlingsudgifter på 400 kroner om måneden, så giver det god mening at skære en luns af formuen inden pensionering.

Giver vedkommende f.eks. 65.700 kroner til sine børn, vil den samlede gevinst fra 65 til 75-års alderen beløbe sig til hele 77.100 kroner efter skat.

Indsætter man i stedet beløbet på en aldersopsparing er gevinsten på hele 142.800 kr. over 10 år. - svarende til næsten 1200 kroner ekstra om måneden.

»Der er altid nogen, der vil tage en etisk betragtning på det her og sige, at det er fællesskabets penge, og hvorfor skal du have dem, når du har dine egne. Men alene ud fra et økonomisk perspektiv kan der være et stort incitament,« siger Brian Stjernholm.