Fra 1. april kommer der sorte skyer over Region Hovedstaden.

For nedskæringer er på vej. Fra 1 april bliver 150 medarbejdere i Region Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) fyret.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden ifølge nichemediet Version 2.

»Jeg er rigtig ked af det på vegne af de medarbejdere, som de kommende tilpasninger kommer til at berøre. Som ledelse i CIMT vil vi gøre vores for at sikre en så ordentlig proces som muligt, og det ligger mig meget på sinde, at vi gør, hvad vi kan for at omplacere de medarbejdere, som bliver ramt af tilpasningerne.«

»Der mangler bedre implementering og tilpasning til lokale arbejdsgange, førend det giver en optimal hjælp ude på afdelingerne. Samtidig skal vi også i vores center bidrage til den samlede prioritering af sundhedsvæsenet. Derfor ændrer vi strategisk fokus og omorganiserer vores center,« siger konstitueret direktør for CIMT Mette Harbo.

IT-centeret har omkring 1.000 ansatte.

Den såkaldte tilpasning af regionen betyder, at der derfor også bliver frigivet midler, som nu kommer retur til Region Hovedstadens samlede budget.

»Men vægtningen i det arbejde CIMT udfører, skal fokuseres til færre, men større områder inden for digitalisering drevet med afsæt i de strategiske prioriteringer vi har, herunder mangel på arbejdskraft på hospitalerne,« siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen ifølge pressemeddelelsen.