Der er en stor saltvandsindsprøjtning på vej til de danske domstole.

Regeringen vil helt ekstraordinært afsætte 32,2 millioner kroner i 2023 til bekæmpelse af de høje sagsbunker ved domstolene.

Det sker, efter B.T. med aktindsigter har dokumenteret, at voldtægtsofre og andre ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på at få deres sager afgjort ved domstolene.

I fjerde kvartal af 2022 var sagsbehandlingstiden ved domstolene fra tiltale til dom nået op på 370 dage; altså over et år.

Sagsbehandlingstiden ved domstolene er endda steget, selvom den tidligere S-regering lovede at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

»Sagsbehandlingstiderne ved domstolene har nået et niveau, som vi ikke kan være bekendt i et retssamfund som det danske. Det skal der gøres noget ved. Derfor er jeg også glad for, at regeringen har prioriteret lidt over 32 millioner kroner til en yderligere bunkebekæmpelse, ligesom der er sat penge af til, at de tidligere bunkebekæmpelsesindsatser kan videreføres,« siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) og tilføjer:

»Vi kan ikke med et fingerknips løse problemerne her og nu, men ved at tilføre yderligere ressourcer allerede i år kan vi hjælpe med at lette presset hos domstolene.«

Justitsministeren erkender, at problemet med de lange sagsbehandlingstider ikke er løst med den ekstraordinære bevilling til domstolene.

Justitsminister Peter Hummelgaard.
Justitsminister Peter Hummelgaard. Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

Han påpeger, at det såkaldte Rørdam-udvalg er ved at se på, hvordan domstolenes arbejde kan smidiggøres og effektiviseres.

Dette arbejde skal danne grundlag for en ny politisk flerårsaftale for domstolenes fremtidige økonomi.

»Regeringens ambitionen er, at vi lander en politisk aftale om domstolenes økonomi i år, som kan træde i kraft 1. januar 2024, så vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiderne ved domstolene,« siger Peter Hummelgaard.

Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse ved politiet til dom er i dag oppe på hele 666 dage, og derfor er der brug for gennemgribende tiltag, mener Venstres retsorfører, Preben Bang Henriksen:

»Ventetiderne er i dag et gigantisk retssikkerhedsmæssigt problem. 32 millioner kroner løser ikke problemet, men giver dog luft med henblik på etablering af et nyt, effektivt domstolssystem til gavn for borgerne,« siger han og fortsætter:

»Når det i gennemsnit tager to år at opnå dom i byretten og yderligere halvandet år i landsretten, så er vi desværre derhenne, hvor almindelige mennesker opgiver at gennemføre et krav ved domstolene.«

Parallelt med øgede bevillinger skal der ifølge Preben Bang Henriksen ske en forenkling ved domstolene; både civilretligt og strafferetligt.

Det såkaldte Rørdam-udvalg, som regeringen har nedsat med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen, skal ifølge regeringen sikre det bedst mulige grundlag for en ny flerårsaftale for domstolene.

Udvalget skal blandt andet komme med konkrete forslag til, hvordan man kan smidiggøre sagsbehandlingen ved domstolene, så sagsbehandlingstiderne kan nedbringes.

Udvalget har allerede afholdt en række møder og forventes at aflevere sine anbefalinger til regeringen løbende og afrapportere endeligt i sommeren 2023.