I løbet af tre år skal sprøjtemidlernes belastning af natur og sundhed reduceres med 40 procent. I bestræbelserne på at nå målet vil regeringen slå hårdt ned på miljøsyndere.

Øget kontrol, hårdere straffe og hurtigere godkendelse af sprøjtemidler, der belaster miljøet i mindre grad. Det er nogle af elementerne i sprøjtemiddelstrategien »Beskyt vand, natur og sundhed«, som regeringen præsenterede tirsdag.

Målet er, at sprøjtemidlernes belastning af natur og sundhed inden udgangen af 2015 skal nedbringes med 40 procent i forhold til 2011-niveau. Med strategien følger 253 millioner kroner over de kommende tre år.

- Det er et meget konkret og ambitiøst mål, siger miljøminister Ida Auken (SF) til Berlingske Nyhedsbureau.

Venstre er enig:

- Det lyder som en meget ambitiøs målsætning. Vi har nogle spørgsmål til, hvordan det skal nås, og dem skal vi have svar på, inden vi kan sige, om det er en realistisk målsætning, siger miljøordfører Henrik Høegh (V) og uddyber:

- Jeg er optaget af, at vi får lavet en realistisk målsætning. Det nytter ikke, at det bare er et eller andet ambitiøst politisk mål. Det er en balancegang. Vi skal sikre drikkevandet, men vi har også en interesse i, at de arealer, der ikke er økologiske, kan drives under konkurrencedygtige vilkår, siger han.

Organisationen Landbrug & Fødevarer mener, at det kan blive en bekostelig affære at nå målet om en reduktion på 40 procent.

- Målet risikerer at underminere konkurrenceevnen yderligere gennem introduktionen af nye gebyrer på godkendelse af nye og mindre miljøbelastende midler. Jeg frygter, at vi vil opleve en nedgang i produktiviteten i landbruget, siger organisationens viceformand, Lars Hvidtfeldt.

- Vi er bekymrede for, at det ensidige fokus på at nedbringe belastningen fører til nye og hidtil usete resistensproblemer. Målet bør være en pesticidstrategi, der er holdbar på lang sigt, siger han.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, roser regeringens plan, men konstaterer, at der er et stykke vej endnu.

- Regeringens plan er et skridt i den rigtige retning for at skærme vores drikkevand mod nedsivning. Men vi skal meget længere, før vi er i mål. Drikkevandsboringerne skal beskyttes, siger Claus Vangsgård, der er konsulent i DANVA.

Ida Auken ønsker med strategien at gøre op med den tidligere regerings kurs på området.

- Den benyttede sig kun af frivillighed, og det kom den ingen vegne med. Nu kommer vi med kontante krav og øget kontrol, siger ministeren og bebuder en hårdere kurs overfor landmænd, der importerer ulovlige sprøjtemidler:

- Fremover vil vi give højere bøder til dem, der bruger ulovlige midler og de kan få frakendt deres sprøjtecertifikat, så de ikke længere må sprøjte deres egne marker, siger Ida Auken.

Enhedslisten er tilfreds med regeringens kurs.

- Vi ser meget frem til de kommende forhandlinger, hvor strategien skal udmøntes i konkret lovgivning. Her vil vi særligt arbejde for, at sprøjtemidler forbydes så snart, de er konstateret i grundvandet over grænseværdien, siger miljøordfører Per Clausen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.