Det var ikke alle seks dommere og domsmænd i Vestre Landsret, der var enige i, at en 18-årig somaliskfødt mand skal have lov til at blive i Danmark efter voldtægten af en 10-årig pige i Gullestrup ved Herning.

Det viser dombogen fra Vestre Landsret, som BT har fået aktindsigt i.

Den 18-årige voldtægtsmand, Ahmed Omar Mohammed, blev i byretten idømt seks års fængsel og udvisning af Danmark for voldtægten af den 10-årige og to tilfælde af voldtægtsforsøg. Sagen blev anket til landsretten, som i denne uge besluttede, at stadfæste de seks års fængsel, men besluttede at gøre udvisningen betinget.

Det betyder, at hvis Ahmed Omar Mohammed ikke begår kriminalitet indenfor en prøveperiode på to år efter endt afsoning, så kan han få lov til at blive i Danmark.

Dombogen viser, at ud af de seks voterende dommere og domsmænd vurderede fire, at Ahmed Omar Mohammeds tilknytning til Danmark var så stærk, at en udvisning af ham ville stride med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og dermed Danmarks internationale forpligtelser. Derfor stemte de imod udvisning af voldtægtsmanden.

De fire lagde vægt på oplysningerne om den tiltaltes privatliv og hans tilknytning til Danmark, blandt andet at hele hans skolegang har fundet sted i Danmark og hans gode danskkundskaber.

De resterende to voterende mente derimod, at forbrydelsernes grovhed kombineret med oplysningerne om den 18-åriges private forhold og hans tilknytning til Danmark gør, at Ahmed Omar Mohammed burde udvises.

I Vestre Landsret er det altid sådan, at sagerne afgøres efter stemmeflertallet. Derfor fik voldtægtsmanden lov til at blive i Danmark.

En beslutning, som har vakt vrede hos voldtægtmandens ofre og deres familiemedlemmer.

- Det var som at få en kniv i ryggen. Det var det værste, det havde jeg aldrig forestillet mig kunne ske, sagde Karina Klein, hvis datter blev forsøgt voldtaget af den 18-årige.