Drab. Drabsforsøg. Brutal og afstumpet vold. Alvorlige trusler på livet. Narkohandel. Grov afpresning. Indbrud. Våbenbesiddelse. Hundebid.

Det er ikke for sarte sjæle at gennemgå anklageskriftet mod de i alt fem mænd, som er tiltalt for at have begået eller medvirket til det voldsomme drab på den 31-årige lagerarbejder Abdinur Mohamed Ismael.

Han blev brutalt og skånselsløst dræbt af skud foran sit hjem i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose kort før midnat den 24. juni 2020.

Abdinur Mohamed Ismael var netop kommet hjem efter først at have passet sit arbejde på Coops højlager i Hjallese og derefter at have været i moskeen, inden han klokken 23.49 parkerede sin bil på parkeringspladsen foran Egeparken 150.

Ulykkeligvis kom Abdinur Mohamed Ismael, som hverken havde lod eller del i den afstumpede og brutale odenseanske bandekonflikt, til at befinde sig i krydsild mellem skarptskydende, voldsparate unge mænd fra henholdsvis Korsløkkegruppen og Vollsmosegruppen.

Alle er af anden etnisk herkomst end dansk.

31-årige Abdinur Mohamed Ismael blev ramt af skud i hovedet og blev dermed et helt uskyldigt offer for bandegrupperingers skud mod hinanden i Egeparken i Vollsmose. Foto: Privat
31-årige Abdinur Mohamed Ismael blev ramt af skud i hovedet og blev dermed et helt uskyldigt offer for bandegrupperingers skud mod hinanden i Egeparken i Vollsmose. Foto: Privat
Vis mere

Abdinur Mohamed Ismael blev ramt i hovedet, da han var ved at stige ud af bilen.

Den somaliskfødte mønsterbryder forblødte og døde på stedet, mens flere beboere i Egeparken i ly af aftenmørket kunne stå på deres altaner og dybt chokerede være vidne til, at den unge mand, som mange i Vollsmose så op til, mistede livet for øjnene af dem.

Abdinur Mohamed Ismael var en af dem fra Vollsmose, som punktligt passede et job. Han brugte en del af sin fritid på frivilligt socialt arbejde i bydelen, hvor han var ulønnet støtte-kontaktperson for flere af de unge.

Det er også ham, som på en video, der stadig findes på internettet, ses kigge med intense øjne ind i kameraet, mens han på somali opfordrer de unge utilpassede til at opføre sig ordentligt og vise respekt for andre mennesker.

»Må Gud vise de unges hjerter den rette vej. Må han lade dem forstå sandheden,« siger Abdinur Mohamed Ismael på videooptagelsen.

Alligevel blev det netop ham, som kom til at betale den allerhøjeste pris på grund af unge mænd, der på ingen måde fulgte hans velmente opfordring.

Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael.Foto: Fyns Politi
Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael.Foto: Fyns Politi
Vis mere

Efter et særdeles vanskeligt og ekstraordinært tidskrævende politiarbejde er det hen ad vejen og over flere omgange lykkedes for holdet af efterforskere i Fyns Politi at sigte og nu også at rejse tiltale mod i alt fem mænd i sagen.

En sag, der er alt andet end 'normal', når det handler om manddrab.

For det er sjældent, at en udefrakommende person helt uforvarende kommer imellem i rivaliserende bandegrupperingers skudduel og på så meningsløs vis bliver offer for en brutal konflikt i et iskoldt miljø, hvor tale er sølv, men tavshed er guld.

En konflikt, hvor eventuelle vidner af samme grund og af frygt for repressalier fra de involverede eller deres medløbere ikke just står i kø for at afgive forklaring.

Udover selve drabssagen har flere af de tiltalte i forvejen en række grove sigtelser mod sig, så det nu færdige anklageskrift – sammen med hovedtiltalen, drabet på Abdinur Mohamed Ismael – danner et samlet billede af en håndfuld mænd med et alenlangt synderegister.

I al fald hvis et nævningeting ved Retten i Odense i sidste ende fælder dom over de tiltalte.

Her flygter de to mænd fra Korsløkkegruppen, der blev skudt efter af Vollsmosegruppen i Egeparken. De to mænd blev ikke ramt, men det gjorde den uskyldige 31-årige Abdinur Mohamed Ismael, som tilfældigvis kom imellem i krydsilden mellem de rivaliserende bander. Foto: Fyns Politi
Her flygter de to mænd fra Korsløkkegruppen, der blev skudt efter af Vollsmosegruppen i Egeparken. De to mænd blev ikke ramt, men det gjorde den uskyldige 31-årige Abdinur Mohamed Ismael, som tilfældigvis kom imellem i krydsilden mellem de rivaliserende bander. Foto: Fyns Politi
Vis mere

Ifølge Jacob Thaarup, senioranklager ved Fyns Politi, nægter de sig alle skyldige i drab eller medvirken til drab på Abdinur Mohamed Ismael.

Fire af dem er tiltalt for manddrab efter straffelovens paragraf 237.

I nævningesagen er det første retsmøde forhåndsberammet til slutningen af august 2022 og med skyldkendelse og eventuel dom i begyndelsen af november.

De fem mænd er tiltalt for i alt ti forhold.

Ét af dem er ifølge anklageskriftet begået af dem alle i forening og andre af to eller flere.

Her er forholdene fordelt på hver af de fem mænd, som alle har tilknytning til den bandegruppering, politiet i daglig tale betegner som Vollsmosegruppen:

H.S.C., 32 år:

Tiltalt for sammen med den 26-årige medtiltalte A.C. at have tilskyndet de øvrige, O.J.C. på 22, B.M.A. på 19 og O.M.M. på 22 år, til at møde bevæbnet op i Egeparken den pågældende aften, fordi H.S.C. vidste, at han selv og A.C. var i fare på grund af hævnmotiv fra den rivaliserende Korsløkkegruppe.

H.S.C. blev da også selv ramt af flere skarpe skud, der blev affyret af to personer, som maskeret og bevæbnet kom kørende til og fra stedet på en scooter.

I modsætning til det andet skudoffer, Abdinur Mohamed Ismael, som ellers intet havde med sagen at gøre, overlevede H.S.C. og skal altså nu på anklagebænken.

Ifølge anklageskriftet har han selv medvirket til at fremskaffe våben og ammunition.

A.C., 26 år, varetægtsfængslet:

Tiltalt for manddrab, medvirken til manddrab samt drabsforsøg. Ifølge anklageskriftet var det A.C., som råbte og gav ordre til de tre yngste medtiltalte om, at de skulle skyde mod to rivaler, der netop havde affyret skarpe skud og ramt 32-årige H.S.C.

Skuddene mod H.S.C. blev affyret af to mænd, som kørte på en scooter.

Ifølge tiltalen blev der affyret fire skud mod mændene på scooteren. Det var et af disse projektiler, som uforvarende ramte den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael i hovedet, hvorved han afgik ved døden.

A.C. er i lighed med H.S.C. også tiltalt for at have tilskyndet de tre yngste til at møde bevæbnet op den pågældende aften, ligesom han er tiltalt for at have medvirket til at erhverve og besidde flere pistoler med tilhørende ammunition.

Han er også tiltalt for præcis en måned efter drabet på Abdinur at medvirke til at afhente, købe og sælge 350 gram kokain.

A.C. har ikke dansk statsborgerskab og kræves af anklagemyndigheden udvist af Danmark, hvis han bliver dømt i nævningesagen.

O.J.C., 22 år, varetægtsfængslet:

Tiltalt i otte af de i alt ti forhold i anklageskriftet. Deler efternavn og er i familie med H.S.C. og A.C.

Det er O.J.C., som menes at have affyret håndvåbnet, der dræbte Abdinur Mohamed Ismael.

Ifølge anklageskriftet skete det, netop som Abdinur Mohamed Ismael havde parkeret sin bil på parkeringspladsen ud for opgangen til Egeparken 150 og derved uforvarende kom til at placere sig i krydsilden og blev det uskyldige offer i skudvekslingen mellem de rivaliserende bandegrupperinger.

Udover manddrab er O.J.C. tiltalt for indbrud af særlig grov beskaffenhed efter våben, våbenbesiddelse og narkohandel.

Han er ligeledes tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter samt afpresning, idet han i ledtog med de to øvrige yngste af de tiltalte ifølge anklageskriftet i maj 2020 under og efter en køretur fra Odense centrum til et øde sted på Stige Ø nord for byen tildelte et offer adskillige slag i hovedet, baghovedet og i ansigtet, fik en hund til at bide den forurettede flere gange samt holdt en kniv op mod dennes hals.

Det skete angiveligt alt sammen under trusler om, at offeret ville få brændt sit ansigt af og ville blive skudt mod og derefter druknet og begravet, hvis han ikke inden for få uger betalte sine plageånder 35.000 kroner.

O.M.M., 22 år, varetægtsfængslet:

Han er som sin jævnaldrende medtiltalte O.J.C. tiltalt i otte af de i alt ti forhold i nævningesagen.

Det er de samme anklagepunkter, de to er tiltalt for.

B.M.A., 19 år, varetægtsfængslet:

Tiltalt i seks af de i alt ti forhold i anklageskriftet.

Medvirkede ifølge tiltalen til drabet på Abdinur Mohamed Ismael i Egeparken i Vollsmose samt drabsforsøg.

B.M.A. er også tiltalt for flere tilfælde af besiddelse af og handel med kokain, våbenbesiddelse samt særlig rå og brutal vold, afpresning og grove trusler på livet i forbindelse med køreturen fra Odense centrum til det øde område på Stige Ø.

Ved samme lejlighed deltog også de medtiltalte O.J.C. og O.M.M.

Andre læser også