’Tag flaget fra dem, kom,’ lød ordren over politiradioen d. 15. juni 2012, da den kinesiske præsident Hu Jintao var på officielt besøg i Danmark. Men hvem gav ordren, da betjente blev bedt om at tage tibetflag fra fredelige demonstranter?

Det får vi muligvis aldrig svar på, fordi de ledende medarbejdere i Københavns Politi alle fratrådte deres stilling, inden Tibetkommissionen nåde at undersøge deres mailbakker ifølge DR. Dermed er der muligvis lagt et tykt røgslør ud over den ulovlige ordre, og det bidrager til den stigende mørklægning af magten i Danmark, som også stramningerne af offentlighedsloven har medvirket til. Sagen kaster dermed også lys over et desværre mere og mere lukket og magtfuldkomment Danmark. Jeg har netop spist frokost med en svensk journalistkollega, der kan søge aktindsigt og få svar på langt mere, end det er muligt her.

Men alle mails i Københavns Politi bliver slettet 30 dage efter, en person har fratrådt sin stilling, og der bliver ikke taget backup. Fire topchefer nåede at fratræde deres stilling, inden de blev undersøgt af kommissionen, og dermed er alle mulige beviser på en ordre oven fra i systemet slettet for bestandigt. Vi får dermed aldrig klarhed over, hvad der egentlig skete den dag, da fredelige danskeres grundlovssikrede ret til at demonstrere blev knægtet.

Tibetkommissionen blev nedsat under stor palaver for at undersøge, hvem der gav den ulovlige ordre, men den øverste ledelse klarede frisag – kun to mellemledere blev draget til ansvar. Spørgsmålet, der står og blafrer i vinden, er, om to mellemledere helt på egen hånd tog en beslutning om at stoppe de lovlige demonstrationer for at skærme den kinesiske præsident fra den åbenlyse kritik af Kinas besættelse af Tibet?

Reglerne bør selvfølgelig laves om, så mails i politiet ikke forsvinder ud i intetheden bare 30 dage efter, en leder fratræder sin stilling. Men sagen bør også lede til en debat om, at vi lever i et demokratisk land, hvor magten lukker sig mere og mere om sig selv, både når det gælder politikere med stramningerne af offentlighedsloven og ledelsen af politiet. Det kan vi ikke være tjent med.