Den færøske fiskeriminister ærgrer sig over, at EU har indført sanktioner mod færøske sild og håber stadig på en forhandlingsløsning. Men der er andre købere, understreger han.

Den færøske fiskeriminister frygter ikke for salget af sild fra øerne, efter EUs komité for fiskeri og akvakultur onsdag vedtog, at der skal indføres sanktioner mod Færøerne.

Sanktionerne kommer, fordi færingerne egenhændigt har opjusteret sin fiskekvote fra fem procent sidste år til 17 procent af den samlede kvote på omkring 600.000 ton udenom EU og de andre kyststater, Rusland, Island og Norge.

»Vi har andre kanaler ude i verden, så vi vil sælge og transportere fiskene til Rusland, Asien og Afrika. Normalt er EU det marked, der betaler bedst for fiskene, så vi får på kort sigt nogle økonomiske konsekvenser af sanktionerne,« siger fiskeriminister Jacob Vestergaard, som er valgt for Folkeflokken.

Sanktionerne betyder, at færøske fiskekuttere ikke kan lægge til eller lande fisk i EU-landes havne. Og selvom den færøske fiskeindustri nok skal finde alternative markeder, er Jacob Vestergaard skuffet over vedtagelsen.

»Vi er skuffede over, at EU bruger sanktionsmidler i stedet for at forhandle. Det er normal procedure i et civiliseret samfund, at man løser konflikter ved forhandlingsbordet og ikke ved brug af sanktioner,« siger han og fremhæver, at der har været tre møder vedrørende sildekonflikten, hvoraf Færøerne kun har deltaget i to sidste efterår.

Greenpeace har udtrykt frygt for, at den fastlåste konflikt kan få Færøerne til at skrue endnu mere for fiskeriet. Men det, siger den færøske fiskeriminister, har man ikke taget stilling til endnu:

»Nu vurderer vi, hvad vi skal stille op i forhold til de sanktioner, der er vedtaget. Jeg har forstået, det tager tid, før de implementeres. Vi vil forsøge at få EU til at forhandle i stedet for at stille sanktionerne,« siger Jacob Vestergaard.

»Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke vil fiske bæredygtigt eller opføre os ordentligt. Vi siger, at fordelingen ikke svarer til den biologiske virkelighed, hvor havet omkring Færøerne er blevet varmere, og det har medført pelagiske fisk (blandt andet sild og makrel, red.) i store mængder.«

Den danske fødevareminister Mette Gjerskov (S) ærgrer sig over EU-sanktionerne mod Færøerne, som er en del af det danske rigsfællesskab.

»Jeg oplever stadig, at der er vilje til at forhandle, og det er derfor, at jeg synes, EU farer for hurtigt frem med sanktioner. Desuden burde man søge konflikten løst inden for rammerne af Havretskonventionen (under FN, red.) i stedet for at lave sanktioner,« siger Mette Gjerskov, der til det sidste håber på en forhandlingsløsning, inden en såkaldt teknisk gennemgang af sanktionsmidlerne er gennemført i løbet af nogle dage.

De danske fiskere er derimod tilfredse med EU-sanktionerne.

»Vi er tilfredse med, at EU har sendt et signal til de færøske myndigheder om, at man skal tage en mere ansvarlig tilgang til fiskeriforvaltning og til fiskeriet i Nordatlanten,« siger direktør Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation.