Ikke et øje var mødt op, da Højesteret i går satte punktum i den meget omtalte sag om drabet i 1998 på den 10-årige Susan Rasch Ipsen. Og der var heller ikke meget at komme efter for den 52-årige Lars Lee Leif Anborg-Nielsen.

Han blev i februar i år i Østre Landsret idømt fængsel på livstid for at have myrdet den 10-årige pige og skændet hendes lig. En straf, han på stedet ankede til Højesteret.

De fem højesteretsdommere viste ingen nåde, og stadfæstede livstidsdommen over Anborg-Nielsen. Derved fulgte Højesteret den praksis, der er blevet brugt ved lignende sex-drab på børn siden 1961.

Forsvarer Poul Helmuth Petersen havde ellers håbet på at nedsætte straffen til en tidsudmålt straf på 12-16 år.

I sidste uge forsøgte forsvaret at overbevise dommerne om, at motivet til drabet på den 10-årige pige ikke var seksuelt.

Politiet havde ikke klare beviser på, at sex-forbrydelserne var sket før drabet, og den tvivl skulle komme den dømte til gode.

Men Højesteret fulgte altså anklager Lars Stevnsborg, der mente, at motivet kun kunne være af seksuel art.

I sin tid blev Anborg-Nielsen fældet af dna-beviser, der viste, at den sæd, der blev fundet på Susan, stammede fra ham. Yderligere dna-prøver af blodpletter fra Susan på hans bukser sammenholdt med hans skiftende forklaringer om sin gøren og laden på mordtidspunktet, var så overbevisende, at nævningerne i Østre Landsret kun skulle bruge to timer på at kende ham skyldig.

Dommen på livstid tog kun en halv time for Landsretten at komme frem til.

Anborg-Nielsen har hele tiden nægtet sig skyldig. Under hele sagens forløb har han siddet med et stenansigt, totalt uanfægtet af de grove anklager og den hårde dom.

Men den allersidste domsafsigelse kunne han ikke møde op til.

Livstidsstraffen betyder i princippet, at man sidder i fængsel til man dør. Men gennemsnitsstraffen for livstidsfanger, der siden midten af 1980erne er blevet benådet, er på 16 år og ni måneders fængsel.

Til den tid vil Anborg-Nielsen være 68 år.

En benådning sker formelt med dronningens underskrift efter indstilling fra justitsministeren.

Privat.