Som offer for kriminalitet burde du selvfølgelig kunne stole på beskeden fra en navngiven sagsbehandler hos politiet.

Især når det vurderes, om politiet skal indlede en regulær efterforskning af din anmeldelse. Og helt særligt når der bruges meget personligt sprog i begrundelsen som disse sætninger:

'Jeg har i dag besluttet...'. 'Jeg har lagt vægt på...'. Og 'Min afgørelse er truffet efter...'

B.T. kan nu afsløre, at ofrene for tyveri får tilsendt regulær standardkopi, når politiet skal begrunde, om der indledes en efterforskning eller ej.

Tre personlige beskeder sendt i e-boks til ofre for biltyveri i henholdsvis Østjylland, Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland er fuldstændig ens.

Herunder kan du se de tre beskeder sendt til borgere i tre forskellige politikredse. Identisk tekst er markeret med rødt.

I de tre beskeder med titlen 'Ikke grundlag for at indlede efterforskning' sendt 6. september, 28. juni og 14. november det seneste år er det kun gerningssteder samt tidspunkterne, der er forskellige.

Resten er en kopi med samme helt personlige sprogbrug samt underskrift fra sagsbehandleren.

»Jeg synes, at jeg som offer føler mig snydt at politiet. Jeg ved godt, at de er pressede, men jeg vil gerne have, at de er ærlige om det i stedet for at sende et svar, der er en ren kopi,« siger it-konsulenten Tom Persson, der i juni fik kopisvaret tilsendt efter at have anmeldt tyveri og indbrud i sin bil.

Han vurderer, at dette sker fra politiets side:

»Jeg syntes at det indikerer en ren automatisk sagsbehandling – enten ved at en sagsbehandler bare laver afgørelsen per automatik, eller ved at en softwarerobot laver afgørelsen,« siger han.

Landsformanden for Offerrådgivningen, Knut A. Gulbrandsen, er bekymret for ofrene for kriminalitet.

»Vi har en generel bekymring for konsekvenserne for ofrene for kriminalitet, eksempelvis når sagbehandlingstiderne bliver længere. Vi ved også, at det har konsekvenser for ofre for kriminalitet, hvilke oplevelser de har af det, der foregår i processen efter forbrydelsen. Måden det foregår på får betydning for, om de hurtigt kan komme sig og komme videre,« siger han.

Har du haft lignende oplevelser med politiet efter at have anmeldt kriminalitet, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på tnk@bt.dk

Politiet sagde direkte, at de ikke ville komme, da Tine G. fra Greve anmeldte indbrud samt tyveri af radioanlægget i sin bil den 5. september.

Dagen efter fik hun tilsendt begrundelse for, hvorfor der ikke skal gøres mere ved sagen. Et svar, der var en kopi, men underskrevet af en politiassistent.

»Jeg kunne se, at der var blevet rørt ved dørhåndtaget, men selv om der tydeligvis var spor, ville politiet ikke komme. Når jeg så får en meget personlig besked tilsendt fra politiet om, hvorfor der ikke gøres mere ved min sag, chokerer det mig, at det bare er en ren kopi,« siger Tine G., der ikke ønsker hele sit navn frem.

B.T. har spurgt politiet, hvorfor ofre for tyveri får tilsendt en besked, der formuleres meget personligt og underskrives af ansat hos politiet, men viser sig at være ren kopi.

Nordsjællands Politi har allerede erkendt, at der er tale om et standardsvar, men fastholder, at sagsbehandleren har foretaget en vurdering af sagen.

Både Østjyllands Politi samt Midt- og Vestsjællands Politi henviser til Rigspolitiet, hvor svaret er dette:

»Rigspolitiet kan oplyse, at i de sager, hvor der sker henlæggelse, så sker det efter en konkret vurdering, hvor sagsbehandleren vurderer, hvad der er af spor og muligheder i den enkelte sag. Hvis der ikke umiddelbart er efterforskningsmuligheder i sagen, vil borgeren blive underrettet om, at sagen henlægges. Sagen vil dog forsat være registreret, så den kan tages frem igen, hvis der skulle vise sig nye muligheder senere.«

Der er ikke noget svar på, hvordan en kopieret besked kan fremstå personlig og underskrives af sagsbehandleren.

Tom Persson mener, at det havde været mere reelt, hvis politiet havde skrevet til ham, at politiets ressourcesituation betyder, at den slags sager ikke bliver efterforsket, og at sagen derfor henlægges.

»Det er jo reelt det, de skriver – bare pakket ind i en masse bavl. Men var de så klare i spyttet, ville det formentlig udløse et politisk ramaskrig med hasteindkaldte samråd og så videre,« siger han.