Lyt til artiklen

Bagmandspolitiet gav ulovlig aflytning til Skat. Sagens gang følges af borger- og retssikkerhedschef i Skat.

København. Det er både principielt og interessant, at Skat gør brug af en ulovlig telefonaflytning i en sag om en udlandsdanskers skatteforhold.

Det vurderer Skats borger- og retssikkerhedschef, Margrethe Nørgaard.

Oprindeligt var udlandsdanskeren mistænkt af Bagmandspolitiet, som i forbindelse med efterforskningen blandt andet fik lov til at aflytte mandens telefon.

Undervejs blev også samtaler mellem manden og hans advokat aflyttet. Den slags kommunikation er strengt fortrolig, og ifølge retsplejeloven har politiet pligt til "straks" at tilintetgøre materialet.

Dette skete dog først efter ni år, hvilket en af Bagmandspolitiets jurister i et mail til Ritzau har beskrevet som en "beklagelig fejl".

Politiet opgav at rejse en straffesag, men gav imidlertid materialet til Skat, som i den efterfølgende almindelige sag udtrykkeligt henviser til udlandsdanskerens aflyttede snak med advokaten.

Det vil sige, at det efterforskningsmateriale, som var ulovligt og skulle have været slettet straks, nu lever videre hos en anden myndighed.

- Det er en meget, meget interessant og principiel problemstilling, men jeg vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere sagen eller foretage en generel undersøgelse, siger Margrethe Nørgaard, borger- og retssikkerhedschef i Skat.

- Jeg vil først afvente, hvad der sker de steder, hvor sagen er til behandling nu, tilføjer hun.

Dermed henviser hun til, at der er klaget til Datatilsynet, at sagen verserer ved Landsskatteretten, og at domstolene behandler en klage over Bagmandspolitiets dispositioner.

Forleden sagde skatteadvokat Mette Juul i tænketanken Justitia, at hun finder Skats udnyttelse af politiets oplysninger retssikkerhedsmæssigt bekymrende.

- Sagen illustrerer, at lovgivningen er en hullet spand, sagde Mette Juul, der opfordrede til, at Skats borger- og retssikkerhedschef satte gang i en undersøgelse.

Men Margrethe Nørgaard har altså besluttet at afvente de forskellige myndigheders behandling af sagen.

Selve aflytningen af manden, der boede i London, foregik i 2006 og 2007. Det var i 2015, at Bagmandspolitiet opgav at rejse en straffesag.

/ritzau/