I dag ser solen således ud.

Siden onsdag har en såkaldt solstorm raset - og den er blevet fanget af Nasas kameraer.

Solstormene skabes af eksplosioner, der sender elektromagnetisk stråling og magnetisk plasma mod jorden. Der er tale om en kategori-1 solstorm og dermed den kraftigste af sin art - og den største i år.

Utallige sattelitter kredser om jorden, og deres komponenter kan tage skade af den pludseligt stigende mængde stråling.

Flere gange har solstorme påvirket vores radarer, mobilsignaler om meget mere her på jorden.