Den amerikanske læge og forsker Ira Helfand er ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er. For det er mere farligt for menneskeheden end efterårets verdensomspændende nye bølge af coronavirus.

»Vi må gøre noget ved truslen. Vores egen og vores børns overlevelse afhænger af det,« konstaterer han.

I en klumme hos CNN gør han det klart, at han ser mængden af atomvåben i verden som en 'vanvittig fare, der er større end covid-19' på grund af frygten for den ultimative konskekvens: Atomkrig.

»Mange fejl kan rettes. Det kan en atomkrig ikke,« som Ira Helfand i sin egenskab af medpræsident i International Physicians for the Prevention of Nuclear War – den internationale sammenslutning af læger mod atomkrig, der vandt Nobels fredspris i 1985.

I sin klumme redegør han med bekymring for, at eksempelvis USA's præsident egenhændigt kan tage en beslutning om at bruge atomvåben uden yderligere godkendelse i det amerikanske politiske system.

Han er ligeledes foruroliget over, at de lande i verden, der har adgang til atomvåben, er i gang med at 'modernisere deres arsenaler af atomvåben, så de kan bevares i de kommende årtier' i stedet for at afvikle atomprogrammerne.

»Så selv om vi skal håndtere coronapandemien, der har dræbt over en million mennesker over hele kloden, og har har medført økonomisk kaos, er det vigtigt hurtigt at få elimineret atomvåbnene og den konstante eksistentielle trussel, de udgør,« skriver Ira Helfand.

Han påpeger videre, at afhandlinger har vist, at en atomkrig med bare en-to procent af verdens samlede bestand af atomvåben øjeblikkeligt vil dræbe mindst 10 millioner mennesker. Samt udløse hungersnød og klimaforstyrrelser over hele kloden.

Allerede tidligere i år blev det såkaldte Dommedagsur stillet til 100 sekunder i midnat: »Det tætteste det nogensinde har været på dommedag,« skriver Ira Helfand.

Han glæder sig dog over, at Honduras som det 50. land i verden for nylig ratificerede 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons'. Traktaten træder derfor i kraft 22. januar næste år, og dermed vil det for første gang siden Anden Verdenskrig blive set som en forbrydelse ifølge international lovvgivning bare at være i besiddelse af atomvåben.

Og selv om traktaten ikke er bindende for lande, der ikke har skrevet under – og det har verdens ni atomnationer USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig, Kina, Pakistan, Indien, Nordkorea og Israel ikke – håber Ira Helfand, at aftalen kan presse landene til at 'lave fundamentale ændringer i deres atompolitik'.

»Det kan måske stigmatisere atomvåben, så de ikke længere ses som globale statussymboler og bolværker for den nationale sikkerhed, men rettere som den trussel mod menneskehedens overlevelse, som de i virkeligheden repræsenterer,« siger skriver Ira Helfand

Danmark har i øvrigt heller ikke ratificeret den nye traktat mod atomvåben.