Han siger det ikke direkte, men hvis man er i stand til at læse bare en smule mellem linjerne, er der ingen tvivl:

Klima- og energiminister Lars Aagaard (M) er alt andet end imponeret over det andelsejede energiselskab Energi Danmark, der ifølge finans.dk har en bonusordning, der vil give to nøglemedarbejdere en bonus på henholdsvis 300 millioner kroner og 250 millioner kroner.

De eksorbitante bonusser er et resultat af de ekstremt høje prisstigninger på energi, der i 2022 fik de fleste danskere til at vånde sig over el- og gasregningerne.

Først lød det ellers fra ministeren, at han ikke ville blande sig i løndannelsen i energiselskaberne, men nu har piben fået en anden lyd.

Mens danske forbrugere har kæmpet med voldsomme el- og gasregninger, har nøglemedarbejdere i energiselskaber scoret ekstreme millionbronbusser.
Mens danske forbrugere har kæmpet med voldsomme el- og gasregninger, har nøglemedarbejdere i energiselskaber scoret ekstreme millionbronbusser. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Nu kræver ministeren en redegørelse:

»Bonusser i denne størrelse er i mine øjne ude af proportioner, og derfor indkalder jeg branchen til at redegøre for sagen,« skriver han i et udtalelse til B.T.

Energiselskabet Andel, der sammen med NRGi ejer Energi Danmark, har gjort det klart, at selskabet ikke har tænkt sig at udbetale bonusser på hverken to- eller trecifrede millionbeløb – ifølge Finans.dk har de to nøglemedarbejdere haft bonusaftaler uden loft.

Spørgsmålet er bare, om det er muligt for Andel at sno sig ud af bonusaftalerne, eller om det ender med en sag ved domstolene? Det vil ingen ifølge Finans.dk svare på.

Lars Aagaard påpeger, at det er selskaberne selv, der har ansvaret for, hvordan deres medarbejdere skal aflønnes.

»Men jeg vil klart opfordre branchen til at vurdere om deres aflønningsmodeller er forenelige med den tillid, den ønsker, at ejerne og kunderne skal have til branchens virke, og med de anbefalinger for god selskabsledelse, som branchen har vedtaget.«

Energiselskabernes brancheorganisation, Green Power Denmark, oplyser mandag aften til B.T., at den ikke har nogen kommentarer til ministerens udmelding.

Lars Aagaard var frem til 2022 direktør for Dansk Energi, der 23. marts 2022 blev fusioneret med Wind Denmark og Dansk Solkraft til netop Green Power Danmark, som ministeren altså nu kræver en redegørelse fra.