Formanden for Transparency International langer nu hårdt ud efter den mundtlige aftale, der giver politikerne i Københavns Kommune fri adgang til Rådhusets lokaler i forbindelse med bryllupsreceptioner.

Som det har været fremme i BT kunne beskæftigelse- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev kvit og frit låne Rådhushallen i Københavns Rådhus til sin bryllupsreception.

Ifølge Københavns Kommune sker det i overensstemmelse med administrativ praksis, der mundtligt blev aftalt mellem gruppeformændene i 2012.

Forvaltningseksperter har dog kritiseret aftalen for at være ulovlig, da den går stik imod de politisk besluttede vedtægter, herunder to indstillinger, som borgerrepræsentationen godkendte i 2011.

Her fremgår det i modsætning til den nuværende praksis, at Rådhusets lokaler ikke må lånes ud til private arrangementer og fester.

»Jeg kan helt klart tilslutte mig forvaltnings-eksperternes kritik. Jeg vil endda sige, at ser man på definitionen af korruption, som er ‘misbrug af betroet magt for egen vindings skyld’, så er der her tale tale om korruption. Anna Mee Allerslev og politikerne, som har besluttet den administrative praksis, misbruger nemlig deres position til at opnå noget, som de ellers ikke ville kunne opnå og som andre ikke har adgang til,« siger formand for Transparency International Christian Ougaard.

Han tilføjer, at hvis den slags var udbredt i kommuner og stat, så vil Danmark ligne lande, som vi normalt ikke sammenligner os med.

»Det vil ende i noget, som vi slet ikke ville kunne overskue. I sagen her har Borgerrepræsentationen besluttet ét, og så vælger politikerne at gøre noget andet. Et grundprincip i et demokrati er, at dem, der fastsætter reglerne, også skal følge dem. Og det sker ikke i sagen her,« siger han.

»Det klæder ikke en retsstat, at nogle politikere på den måde laver en regler for dem selv. Det er uigennemsigtigt,« siger Christian Ougaard.

Økonomiforvaltningens administrerende direktør, Peter Stensgaard Mørch, tog onsdag ansvaret for rådhusballaden:

»Retningslinjerne for udlån af rådhusets lokaler til medlemmer af Borgerrepræsentationen og andre skal selvfølgelig foreligge på skrift og være helt efter bogen. Forvaltningen vil nu sikre, at Borgerrepræsentationen forelægges indstilling om opdaterede retningslinjer, der er udtømmende og korrekte, og vi vil i den forbindelse indhente ekstern rådgivning.

»Beslutningen om at give tilladelse til at afholde borgmester Anna Mee Allerslevs bryllupsreception blev truffet på baggrund af indstilling fra Borgerrepræsentationens Sekretariat, og afregningen har fuldt og helt svaret til de af forvaltningen opstillede betingelser,« skriver han til BT.

Anna Mee Allerslev. Vis mere