Lyt til artiklen

Beskæftigelsesborgmester i København Anna Mee Allerslev (R) lånte kommunens flotte rådhushal til privat bryllupsreception uden at betale. I strid reglerne mener eksperter.

Den profilerede radikale beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev lånte kvit og frit den smukke rådhushal på Københavns rådhus til en privat bryllupsreception uden at betale én krone for selve lokalelejen.

Dermed sparede hun 65.000 kroner, som det normalt koster at leje rådhushallen til et dagsarrangement.

Men den gratis lokaleleje i forbindelse med arrangementet, der fandt sted lørdag den 26. august 2017 og varede fra 10.30 til 15.00, er i strid med kommunens egne regler.

Det vurderer to forvaltningseksperter over for BT. I retningslinjerne, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen i 2011, står der bl.a.:

‘Kommunen må ikke stille lokaler vederlagsfrit til rådighed til private eller partipolitiske arrangementer,’ står der i retningslinjerne for brug af Rådhusets lokaler for medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Derudover står der på Københavns Kommunes hjemmeside under ‘udlån og leje af lokaler på Rådhuset’, at Rådhusets lokaler ikke må bruges til bryllupsreceptioner.

Alligevel kan BT fortælle, at Anna Mee Allerslev havde op mod 300 gæster til reception i rådhushallen efter, at hun var blevet kirkeligt viet med sit livs udkårne, Christian Beyer Tarp.

»Det er i strid med reglerne og i høj grad også et retssikkerhedsmæssigt problem, at politikerne på den led giver sig selv en fordel, som almindelig mennesker ikke har,« siger Sten Bønsing, der er lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Det er Borgerrepræsentationens sekretariat, der har taget stilling til Anna Mee Allerslevs ønske om at benytte Rådhushallen til sit eget private bryllup.

I en redegørelse over forløbet, der blandt andet er sendt til BT, blåstempler sekretariatschef Flemming Dubgaard beslutningen.

Det sker med henvisning til to indstillinger for politikernes brug af Rådhusets lokaler, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen i 2011 samt en administrativ praksis, der aldrig er blevet skrevet ned.

BT har fået forvaltningseksperterne Sten Bønsing og Bent Greve til at gennemgå indstillingerne. Her er konklusionen klar:

Intet sted fremgår det af indstillingerne, at det skulle være tilladt for politikerne at afholde et gratis bryllup - tværtimod bliver det understreget, at lokalerne ikke må bruges til private fester og arrangementer. Dermed handler kommunen i strid med reglerne, mener eksperterne.

»Når man har et reglement for de folkevalgte, så skal det også overholdes. Ellers opstår der tvivl om, hvorvidt, der er nogle der bliver begunstiget, fordi de sidder på magten,« siger professor ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Den administrative praksis stammer ifølge Flemming Dubgaard fra en drøftelse blandt gruppeformændene tilbage i 2012. Altså har parti-spidserne på Københavns Rådhus blot aftalt mundtligt at give medlemmerne den unikke mulighed for at holde bryllups-receptioner, men der foreligger hverken et referat eller andet på skrift, som dokumenterer beslutningen.

Anna Mee Allerslev havde først booket Festsalen på Rådhuset, men borgmesteren havde inviteret så mange mennesker, at arrangementet måtte flyttes til Rådhushallen. Hallen kan rumme helt op til 1000 mennesker. Så mange dukkede dog ikke op til Anna Mee Allerslevs bryllupsreception. Ifølge programmet var der bestilt 300 champagneglas og kagetallerkener. På billedet ses Rådhushallen.
Anna Mee Allerslev havde først booket Festsalen på Rådhuset, men borgmesteren havde inviteret så mange mennesker, at arrangementet måtte flyttes til Rådhushallen. Hallen kan rumme helt op til 1000 mennesker. Så mange dukkede dog ikke op til Anna Mee Allerslevs bryllupsreception. Ifølge programmet var der bestilt 300 champagneglas og kagetallerkener. På billedet ses Rådhushallen. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Anledningen for aftalen var en forespørgsel fra et andet medlem af borgerrepræsentationen nemlig Cecilia Lonning-Skovgaard (V), som efterfølgende fik lov til at benytte rådhusets festsal til sit bryllup. Senere lånte også den radikale Henrik Nord et af Rådhusets lokaler.

»En grundregel er, at dem, der har vedtaget reglerne også ændrer dem. Og det er ikke tilfældet her, hvor gruppeformændene bare aftaler at benytte en anden administrativ praksis, der er i direkte strid med Borgerrepræsentationens beslutning. Det må man simpelthen ikke,« siger lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

»Og man kan også stille sig selv spørgsmålet, om ikke også det er i strid med kommunalfuldmagten. Den siger, at en kommune ikke må støtte enkeltpersoner og give dem særlige fordele. Og noget tyder på, at et medlem af Borgerrepræsentationen her får noget forærende, som er 65.000 kroner værd,« tilføjer han.

Professor Bent Greve siger:

»Bare fordi man tidligere har benyttet sig af en forkert praksis, så er det ikke ensbetydende med, at man bare kan fortsætte. Man må jo heller ikke gå over for rødt lys en fjerde gang, bare fordi man har gjort det tre gange før,« siger han.

I et mailsvar til BT skriver Anna Mee Allerslev:

»Jeg har fulgt Borgerrepræsentationens regler, der er lavet af gruppeformandskredsen, og som har været fulgt i flere år før os. Inden vi besluttede os, dobbelttjekkede jeg ligeledes med Borgerrepræsentationens sekretariat, der bekræftede reglerne. Efter jeres henvendelse har jeg spurgt igen, og Borgerrepræsentationens sekretariat har genbekræftet, at alle regler er overholdt,« skriver hun.

Venstres spidskandidat ved kommunalvalget i november måned Cecilia Lonning Skovgaard holdt i 2012 i bryllupsreception i festsalen på Rådhuset på lignende vilkår.

Da BT får fat i hende over telefonen siger hun:

»Jeg har ikke nogle kommentarer til sagen. Du må tage den med borgerrepræsentationens sekretariat. Jeg har rettet henvendelse til dem, fået godkendelse af dem, og jeg har fået en regning af dem. Og jeg har ikke flere kommentarer,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Kommunen: Vi overholder reglerne

Ifølge Københavns Kommune bliver reglerne overholdt, når politikere i Borgerrepræsentationen frit og kvit kan låne Rådhushallen og Festsalen til bryllupsreceptioner.

I et skriftligt svar skriver sekretariatschef Flemming Dubgaard:

'Borgmester Anna Mee Allerslev har fulgt reglerne og fået tilladelse til brug af lokalerne – helt efter praksis. Der er derfor ikke brudt regler i forbindelse med udlån.'

Konkret bliver der henvist til Borgerrepræsentationens vedtagne retningslinjer for lokaleudlån på Københavns Rådhus.

Her har BT fået aktindsigt i to indstillinger, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationens i 2011. Det fremgår dog intet sted, at lokalerne på Rådhuset kan bruges af politikerne til private arrangementer, som fx. bryllupper

Tværtimod understreges det, at kommunen ikke må stille lokaler vederlagsfrit til private arrangementer.

Avisen er derfor vendt tilbage til sekretariatschefen for at høre, hvor han præcis læser, at kommunens lokaler må bruges til bryllupsreceptioner. Det har dog ikke været muligt at få kommunen til at svare på det spørgsmålet.

Til gengæld beklager kommunen, at der på dens hjemmeside står, at Rådhusets lokaler ikke må bruges til bryllupsreceptioner.

‘Når det er sagt, er formuleringen på hjemmesiden ved en fejl ikke dækkende for praksis, hvilket sekretariatet skal beklage. Sekretariatet vil i forbindelse med en revision af de samlede regler for brug og udlån af lokaler vurdere, om den nuværende praksis skal medtages i revisionen af retningslinjerne for lokaleudlån og lokaleleje på Københavns Rådhus,’ skriver Flemming Dubgaard.