To strenge opdragelsesmetoder kædes nu sammen med, at barnet udvikler sig til kriminel psykopat.

Det har længe været en anerkendt teori, at psykopater ikke fødes som følelseskolde og ofte voldelige narcissister, men udvikler lidelsen som følge af ydre påvirkninger.

Nu har norske forskere fundet en sammenhæng mellem psykopati og opdragelse - nærmere betegnet to ekstreme forhold mellem barn og forældre.

Det skriver New York Post.

Der er tale om to ekstremer i hver sin ende af skalaen for, hvor meget forældre involverer sig i barnets liv.

I den ene ende er der tale om børn, hvis forældre har svigtet dem totalt, og overladt dem til et liv uden kontakt til deres ophav.

I den anden ende drejer det sig om forældre, der har været ekstremt dominerende i alle aspekter af barnets liv under opvæksten.

Resultatet er fundet af forskere fra Norges tekniske universitet gennem interviews med indsatte i høj-risikofængsler - altså særligt farlige og afstumpede indsatte.

- Alle uden undtagelse har lidt overlast i selskab med deres værger. Og mange af beskrivelserne gjorde det klart, at deres senere samvittighedsløse opførsel var et forsøg på at reparere den skade, men på en upassende eller dårlig måde, siger undersøgelsens hovedforfatter Aina Gullhaugen.

Mens de fleste forældre lægger sig i midten af opdragelsesskalaen, når det handler om at involvere sig i sit barns liv, så oplevede psykopaterne, at deres forældre lå i ekstremerne.

- Over halvdelen af de psykopater, jeg har observeret, sagde, at de var udsat for en opdragelse, der kunne placeres i den ene eller den anden ekstreme ende af de skalaer, siger Gullhaugen ifølge New York Post.

Hun understreger i interviewet, at forældre ikke kan tilskrives skylden for alle psykopater. Det er ikke alle psykopater, der har været udsat for dårlige forældre.

Omvendt er det heller ikke alle børn, der har været udsat for ekstreme forældre, som har udviklet sig til psykopater.

Psykopater bliver oftest - og i denne undersøgelse - defineret som personer, der lider af en kronisk, mental lidelse med abnorm eller voldelig, social opførsel.

De karakteriseres som personer med manglende empati og en tendens til at manipulere andre mennesker uden at føle skyld.

Sådan genkender du en psykopat:

1. Personen er veltalende og charmerende.

2. Personen lever en promiskuøs livsstil med hurtige forhold og utroskab.

3. Personen er bedragerisk og manipulerende og har et svagt og overfladisk følelsesliv.

4. Konstant behov for spænding og nye impluser

5. Personen har manglende indlevelsesevne og empati.