Hofjægermester Erik Juel truede med at gøre sin søn arveløs, da far og søn kom op at strides om et tæppe til 47 millioner kroner. Nu er den bitre strid blevet afgjort. Det skriver Weekendavisen.

Et langvarigt kapitel i en bitter strid mellem en fynsk hofjægermester og hans søn har nået en i hvert fald midlertidig afslutning. Parret, der i årevis har været oppe at toppes om det gamle gods Juelsberg ved Nyborg på Fyn, som sønnen Gregers Juel ved årtusindeskiftet overtog det meste af, har senest været i retten om et meget værdifuldt tæppe vurderet til 47 millioner kroner.

For nylig afgjorde retten, at det kostbare tæppe skal forblive på det fynske gods, som Gregers Juel ejer det meste af, mens hans far, Erik Juel, fortsat ejer hovedbygningen. Det har vakt stor glæde hos Gregers Juel.

»Dommen er den bedst tænkelige dom for mig, for Juelsberg og for den danske kulturarv,« oplyser Gregers Juel i en mail til BT. Han tilføjer, at det kostbare tæppe dog indtil videre fortsat befinder sig i London.

Stridens kerne – det kostbare Savonnerie tæppe, der blev givet som en gave fra Solkongen, Ludvig XIV, til en dansk minister i 1600-tallet, har befundet sig på Juelsberg siden 1800-tallet. Tæppet er så specielt, at Kulturværdiudvalget har erklæret det for en »umistelig kulturværdi af afgørende national betydning«.

Faderen Erik Juel, mente, at tæppet tilhørte ham, og at han derved var i sin ret til at forære det til sin kone, Lise-Lotte Juel, og sammen forsøgte de sidste år at sælge tæppet hos det kendte britiske auktionshus Christie's. Men det salg fik Gregers Juel stoppet, da tæppet efter hans vurdering altså hører til på Juelsberg, da Erik Juel i 2005 forærede hele det historiske indbo i hovedbygningen til den såkaldte Juelsberg-Fonden, der skal sikre, at indboet forbliver på Juelsberg.

Godsets indbo er forøvrigt godt kendt af den danske kongefamilien, der er nære venner af Erik Juel. Dronning Margrethes forældre kom en del hos Juels forældre på Juelsberg, og Erik Juels søster, Birgitta Hillingsø, er en af dronningens bedste veninder.

Det er dette meget dyre tæppe, som her ses fotograferet af Nationalmuseet i 1955, som er årsag til den seneste retssag mellem far og søn.
Det er dette meget dyre tæppe, som her ses fotograferet af Nationalmuseet i 1955, som er årsag til den seneste retssag mellem far og søn.
Vis mere

Og sagen bliver ikke mindre spektakulær af, at både rigmanden Fritz Schur og Christiania-advokaten Knud Foldchack også undervejs er blevet indblandet i retssagen. Førstnævnte forsøgte ifølge Gregers Juel at få fingre i godset og brugte sine forbindelser til at sikre Erik Juel lån i godset:

»Det er mit indtryk, at Fritz Schur fisker i rørte vande,« skriver Gregers Juel til BT.

I retten bestred både Erik Juel og hans advokat Karoly Németh ifølge Weekendavisen, at den omtalte fond nogensinde var blevet gjort gyldig, og dermed mente de ikke, at tæppet var fondens ejendom.

Men det gav dommeren dem altså ikke medhold i. Tværtimod fik Erik Juel, hans kone og Karoly Németh endnu et nederlag med på vejen, da de alle tre blev kendt 'uværdige' til fortsat at sidde i Juelsberg-Fondens bestyrelse.

Trods glæden over sejren er Gregers Juel dog ikke helt overbevist om, at striden mellem ham og faderen endnu er forbi.

»Jeg ville ønske, at striden nu var overstået. Jeg skal atter opfordre min fader til at medvirke til forligsdrøftelser. Mit tilbud er forsat, at min fader kan blive boende i Hovedbygningen,« lyder det fra Gregers Juel.

Far og søn er de seneste år flere gange tørnet sammen i retten – blandt andet har de været oppe at toppes om leje af godsets tomme bygninger, ligesom de også har haft uenigheder om godsets halmfyr, hvor Gregers Juel lukkede for varmen til hovedbygningen samt låste fyret inde, da han mente, det var for dyrt i drift.

Det fik faderen til at stævne sønnen med henblik på at få mere råderet på godset. Men det blev afvist af retten, da godsets ejer teknisk set er Gregers Juel.

Det gamle gods Juelsberg på Fyn er blevet omdrejningspunkt i en stor strid mellem hofjægermester Erik Jul og hans søn Gregers Juel.
Det gamle gods Juelsberg på Fyn er blevet omdrejningspunkt i en stor strid mellem hofjægermester Erik Jul og hans søn Gregers Juel.
Vis mere

I forbindelse med kampen om tæppet, har Erik Juel talt om at gøre sin søn nærmest arveløs. Den trussel tager Gregers Juel dog ikke alvorligt, da han mener, at han har en 'tinglyst forkøbsret' til de ejendomme, som faderen stadig ejer.

Gregers Juel har tidligere berettet til BT, at det er godsets økonomi, der er det store problem, og at hans far forsøger at spænde ben for at forbedre økonomien.

Erik Juel selv har ikke mange kommentarer til hverken dommen eller striden med sønnen:

»Det er noget i familien, og det taler jeg ikke mere om. Det er en ulykkelig situation, og der er ingen grund til at grave mere i det,« siger han til BT.

Så du har slet ingen kommentarer til dommen:

»Nej, dommen er det mindste. Det er bare kedeligt, at vi har det sådan,« lyder det fra den aldrende hofjægermester.

At det sidste punktum i striden mellem far og søn næppe er helt sat, bekræfter Karoly Németh overfor Weekendavisen:

»Jeg er overrasket og skuffet over dommen, og vi har omgående anket den til landsretten,« udtalte han.

Gregers Juel oplyser til BT, at det kostbare tæppe vil blive i London, indtil en eventuel ankesag er afgjort.