8500 kroner den ene gang. 4500 kroner den anden. 5800 kroner den tredje. 11.000 kroner den fjerde. 1212,50 kroner den femte …

35 gange skal en kommunalt ansat have overført penge fra en ung kvinde, hun var bostøtte for, til sig selv. Yderligere fire gange skal der være overført penge til andre konti end den tiltaltes egen. I alt blev den unge kvindes konto angiveligt lænset for over 126.000 kroner.

Det er i hvert fald, hvad der er beskrevet i anklageskriftet. 

B.T. har rakt ud til den tiltalte kvinde for at høre, hvordan hun forholder sig til anklagerne, men hun er ikke vendt tilbage med svar. Sikkert er det dog, at sagen er rejst ved en domsmandsret, og at der dermed ikke er noget, der tyder på, at hun vil tilstå.

Ifølge anklageskriftet skal overførslerne være foretaget over en årrække frem til 2019. I samme periode skal den tiltalte kvinde angiveligt have optaget to lån i den unge kvindes navn.

I det ene tilfælde ved at misbruge pågældendes NemID. I det andet ved at få den unge kvinde til at underskrive en låneaftale under dække af, at pengene var til noget andet.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har rejst tiltale for i alt 44 tilfælde af databedrageri og dokumentfalsk.

De fleste af dem skal være begået under udførelsen af offentlig tjeneste, hvorved kvinden altså ifølge anklagemyndigheden har misbrugt sin stilling eller et særligt tillidsforhold.

Anklageskriftets sidste punkt handler om bedrageri, som den tiltalte skal have begået, mens hun var leder på et sted for sårbare unge.

Her skal hun angiveligt have udfyldt en falsk køreseddel og på den måde fået foreningen, hun var ansat i, til at overføre over 8000 kroner, der i sidste ende landede på den tiltaltes konto.

Retssagen bliver indledt ved Retten i Viborg mandag. 

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.