En 25-årig mand fik ved en fejl en anden patients medicin, da han i juni 2020 var indlagt på et behandlingscenter i Hobro i kampen mod sit stofmisbrug. Det kostede ham livet.

Nu – tre og et halvt år efter hans død – er der rejst tiltale i sagen. 

Således har Statsadvokaten i Viborg besluttet at tiltale Behandlingscenter Søgaarden A/S for uagtsomt manddrab. 

»Det er vores vurdering, at der kan føres bevis for, at det er den samlede mængde af fejl, som de ansatte på behandlingscentret begik, der forårsagede patientens død.«

»Vi vurderer derfor, at det er rigtigst at rejse tiltale mod selskabet som juridisk person frem for mod enkelte personer,« siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen i en pressemeddelelse.

Tidligere er en læge og en sygevagt blevet efterforsket i sagen, men den efterforskning bliver nu indstilet, og i stedet er der rejst tiltale mod selskabet bag behandlingscenteret som juridisk person.

»På baggrund af efterforskningen, herunder udtalelser fra Retslægerådet og Styrelsen for Patientsikkerhed, er det vores vurdering, at de fejl som personalet måtte have begået, selvstændigt indebærer en så lav grad af uagtsomhed, at der ikke er grundlag for at tiltale dem personligt,« siger Jakob Berger Nielsen.

En mors kamp
Den unge mands mor har i årevis kæmpet for at få placeret ansvaret for det, der skete med hendes søn den fatale junidag i 2020.

Her blev den unge mand ifølge TV Midtvest givet en anden beboers dosis af 60 milligram metadon og klopoxid 60 milligram.

Fejlen blev opdaget hurtigt, men der blev ikke givet en modgift. I stedet besluttede man at holde ham under observation og se situationen an.

En beslutning, der førte til, at han den efterfølgende dag – 10. juni 2020 – drog sit sidste suk.

I landsdækkende såvel som lokale medier har hans mor kritiseret politiets manglende efterforskning af sagen.

En efterforskning, der både har været langsommelig og forsøgt indstillet.

Sidste sommer ønskede Midt- og Vestjyllands Politi ifølge TV Midtvest at indstille efterforskningen, hvilket dog blev afvist af Statsadvokaten, som også siden har beklaget det langtrukne forløb.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.