Den muslimske friskole DIA Privatskole får frataget sit tilskud og mister retten til at drive skole.

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet i en såkaldt påtænkt afgørelse.

»Styrelsen har sendt brev til DIA Privatskole om, at styrelsen påtænker at lade skolens tilskud bortfalde i sin helhed fra og med juni 2018, ligesom skolen pålægges tilbagebetaling af tilskud for det meste af indeværende skoleår. Styrelsen påtænker endvidere at træffe afgørelse om at fratage skolen retten til at drive skole efter friskoleloven,« siger den konstituerede direktør i styrelsen, Martin Larsen.

Myndigheden satte i oktober 2017 DIA Privatskole på Nørrebro i København under tilsyn, efter BT kunne afsløre, at skolen havde indført regler for pigers påklædning og brug af makeup, samt at en islamisk forening havde magt over skolen, fordi den udpegede flertallet af bestyrelsen.

Ved en generalforsamling i 2013 meddelte en tidligere leder på skolen, at »uanstændig påklædning, særligt hos piger (overforbrug af makeup og stramtsiddende tøj hvor man skal tro at de skal til fest) er ikke tilladt i timerne.« Det fremgår af et referat, som BT fik aktindsigt i.

Derudover spurgte BT ind til et usædvanligt højt karaktergennemsnit i idræt på 11,4.

Efter BT's artikler var styrelsen bl.a. bekymret for, om der var ligestilling mellem drenge og piger på skolen. Det er også særligt mangel på demokratiske værdier, der ligger til grund for styrelsens afgørelse.

»Styrelsen har foretaget en samlet vurdering af skolen, og finder ikke, at skolen lever op til friskolelovens krav om, at en fri grundskole skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse,« siger Martin Larsen.

Samtidig har tilsynssagen vist, at kvaliteten af skolens undervisning er tvivlsom. Angående det høje gennemsnit i idræt forklarede skolen, at eleverne blev vurderet af en censor, der var ansat på en skole, som ikke selv afholdte prøver. Alligevel er styrelsen overordnet set ikke tilfreds.

»Styrelsen er endvidere ikke betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen har her særligt peget på mangler i forhold til de praktisk/musiske fag,« siger Martin Larsen.

DIA Privatskole blev også omtalt, da en gruppe vrede forældre i januar 2018 stormede skolen på grund af utilfredshed med skolelederen og bestyrelsen. En lærer måtte ifølge den daværende skoleleder Michael Gravesen flygte ud af et vindue.

Efterfølgende har skolen flere gange været lukket af hensyn til børnenes sikkerhed. Den interne konflikt på skolen har også haft indflydelse på styrelsens afgørelse.

»Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse,« siger konstitueret direktør Martin Larsen.

Merete Riisager: Godt for børnene

Der går ifølge skolens hjemmeside 357 elever fordelt fra 0-9. klasse. De må nu finde en ny skole i københavnsområdet.

For undervisningsminister Merete Riisager er styrelsens afgørelse et bevis på, at tilsynet og loven fungerer.

»Det er godt for de mange børn, der går på denne skole. I regeringen vil vi ikke acceptere, at børn vokser op i parallelsamfund, hvor man ikke accepterer eller anerkender de grundlæggende præmisser, som samfundet bygger på,« siger Merete Riisager (LA) til BT.

Der er nok nogle børn på skolen, der er uenig med dig, og som er kede af, at de skal finde en anden skole?

»Det forstår jeg godt, og det er ikke rart at få lagt sin hverdag om på den her måde. Men det er mit ansvar som minister, at alle børn i Danmark går i en grundskole, hvor man accepterer grundpræmisserne i det samfund, som de vokser op i og skal leve i. Derfor har vi lukket en række skoler, og det har været nødvendigt med en meget mere konsekvent indgriben end hidtil,« siger undervisningsministeren.

To andre muslimske friskoler, Nord-Vest Privatskole i København og Al-Salam Skolen i Odense, har måttet lukke, mens en række andre skoler fortsat er under tilsyn, bl.a. på grund af afsløringer i BT og Berlingske.

DIA Privatskole har nu en frist indtil d. 29 maj til at komme med bemærkninger til styrelsens afgørelse. Herefter træffer styrelsen en endelig afgørelse i sagen.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Dia Privatskole.