Den muslimske friskole DIA Privatskole sættes i tilsyn efter afsløringer i BT om regler for pigers påklædning og brug af makeup – samt en islamisk forenings magt over skolen.

Piger, der forbydes at bære stramt tøj eller bruge for meget makeup. Piger, der får uddelt en hijab før skolens pilgrimsrejse. Et gennemsnit i idræt på 11,4 , der sår mistanke om snyd ved prøver. Og en bestyrelse, hvor flertallet er udpeget af en islamisk forening.

Det er nogle af de forhold, den muslimske friskole DIA Privatskole på Sankt Hans Gade tæt på søerne i København nu skal forklare over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

»Det handler bl.a. om ligestilling mellem kønnene,« siger Susanne Clausen, vicedirektør i styrelsen.

Styrelsen har i et brev - som BT har fået aktindsigt i - meddelt skolen, at den nu er sat under tilsyn og skal bevise, at den lever op til tre krav i lovgivningen: Om den forbereder eleverne på demokrati, om den er uafhængig af udefrakommende interesser, og om den står på mål med undervisningen i folkeskolen.

Den nye tilsynssag kommer i kølvandet på BT's afsløringer om 5 andre muslimske friskoler. Nord-Vest Privatskole fik i sidste uge fjernet sit statlige tilskud på over 11 mio. kr. og måtte dermed lukke. Sagerne har antændt en ophedet debat om skolerne, og flere partier, bla. Socialdemokratiet, vil lukke samtlige muslimske friskoler.

I styrelsens brev til DIA Privatskole henviser tilsynet til en række artikler i BT fra september.  Aktindsigt i skolens referater fra bestyrelsesmøder viste, at skolen har forbudt piger at gå i stramt tøj og have for meget makeup på i timerne. Desuden drøftede skolens bestyrelse kurser i påklædning for pigerne, der også fik uddelt hijab - en islamisk betegnelse for tørklæde - før pilgrimsrejser.

BT kunne desuden afsløre, at flertallet af skolens bestyrelsen er valgt af en organisation kaldet Den Islamiske Forening, der også har adresse på skolen.

»Vi er også i tvivl om, hvorvidt skolen er afhængig af Den Islamiske Forening. Endvidere giver de meget høje karakterer i prøven i idræt anledning til at se på om reglerne for prøveafholdelse er overholdt,« siger Susanne Clausen.

Skolen, der ligesom andre friskoler får omkring 75 pct. af udgifterne dækket af staten, har i forvejen en økonomisk tilsynssag kørende, fordi en tidligere viceleder på skolen har bedraget med lønsedler for i alt 3,8 mio. kr.

DIA Privatskole vendte ikke tilbage på BT’s henvendelser om et interview tirsdag og onsdag. Men i begyndelsen af september forklarede ledelsen, at skolens retningslinjer for påklædning afspejler skolens værdier.

»På skolen opfordrer vi til,  at man ikke går i for korte bukser og for nedringet tøj,« sagde skoleleder Michael Gravesen.

Foreningen Danske Skoleelever - der tidligere har kritiseret skolen for at undertrykke og forskelsbehandle eleverne - er bekymret over, at der skulle presseomtale til, før statens tilsyn tog sagen op.

»Det er utrolig foruroligende, at tilsynet ikke fungerer, medmindre et medie tager historien op. De her ting burde ikke foregå på nogen skole i Danmark, og tilsynet burde forhindre det,« siger formand Jakob Bonde Nielsen.

Ifølge DIA Privatskoles referater har den siden 2013 haft regler for pigers påklædning. At der skulle gå fire år, før tilsynet tager sagen op, er et eksempel på, at tilsynet ikke fungerer, mener Jakob Bonde Nielsen.

I dag tillader friskoleloven, at skolerne selv vælger deres tilsynsførende - det bør laves om, mener han.

»Det er ikke den enkelte skole, der skal vælge personen, der kontrollerer forholdene – ligesom skolerne heller ikke selv skal vælge censor,« siger Jakob Bonde Nielsen.

BT har spurgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om skolens tilsynsførende har gjort sit arbejde godt nok.

»Styrelsen ser nu nærmere på forholdene på skolen og vurderer i den forbindelse tilsynserklæringer og andre oplysninger fra skolens tilsynsførende,« lyder det fra vicedirektør Susanne Clausen.

DIA Privatskole skal nu aflevere en redegørelse til statens tilsyn. Hvis tilsynet stadig er i tvivl om, hvorvidt skolen overholder kravene i loven, bliver den sat under såkaldt skærpet tilsyn, lyder det i brevet.