En stor del af verdens befolkning lider af kroniske og mystiske problemer med fordøjelsen, ifølge en stor, global undersøgelse.

Mere end en tredjedel af de adspurgte i undersøgelsen rapporterede, at de for nylig har døjet med symptomer på en funktionel mave-tarmlidelse. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Over 73.000 voksne fra 33 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen, hvoraf de fleste er blevet interviewet og har indrapporteret over nettet.

Studiet undersøgte de såkaldte ’funktionelle gastro-intestinale tilstande’. Den type tilstande defineres som kroniske sundhedsproblemer med fordøjelsessystemet, som ikke kan påvises ved almene lægeundersøgelser som for eksempel ved hjælp af blodprøver.

Samtidig skyldes tilstandene ikke umiddelbart ydre faktorer eller mekanismer, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Mange af tilstandene er svære at diagnosticere, fordi de formentlig opstår som følge af en kombination af mange stadig ukendte faktorer. Ofte er lidelserne lige så svære at behandle, som de er at diagnosticere.

Respondenterne i undersøgelsen skulle blandt andet svare på spørgsmål om tilbagevendende mavesmerter, toiletbesøg og udseendet på deres afføring, for at kortlægge hvilke mave-tarmlidelser, de muligvis kunne have.

Resultaterne viser, at over en tredjedel af personerne i undersøgelsen opfyldte kriterierne for mindst 1 af 22 funktionelle gastro-intestinale tilstande. De hyppigste var dyspepsi (sur mave), som kan skyldes fordøjelsesbesvær, irritabel tyktarm og funktionel forstoppelse.

Deltagerne i undersøgelsen oplevede mave-tarmlidelserne som alt fra en vedvarende mild irritation til at være en invaliderende tilstand.

Fælles for alle respondenter med mave-tarmproblemer var, at de rapporterede at have lavere livskvalitet end dem, der ikke var plaget af tilstandene. Samtidig havde de i højere grad brug for lægebesøg, medicin og operationer.

Forskerne bag studiet mener, at mave-tarmproblemer i mange år er blevet underprioriteret af læger og opfattet som symptomer med psykiske forklaringer, skriver Gizomodo ifølge Videnskab.dk. Men den opfattelse er ved at ændre sig, og det er vigtigt, påpeger forfatterne bag studiet.

Andre artikler på Videnskab.dk