Knivstikkeri, vold, dødstrusler, hærværk, brandstiftelse, narko-kriminalitet og stribevis af butikstyverier.

»Når der er så store problemer, så må vi i udvalget bede ministeren om jævnligt at orientere udvalget om udviklingen på og omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der er formand for Udlændinge- og integrationsudvalget i Folketinget.

Meldingen kommer, efter B.T. de seneste to uger har dokumenteret, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs beslutning om at tage det tidligere statsfængsel Kærshovedgård i brug som udrejsecenter for afviste asylansøgere, udvisningsdømte og udlændinge på tålt ophold har mærkbare konsekvenser for lokalsamfundet i og omkring den lille stationsby Bording i Midtjylland.

Politiet har således rejst 85 sigtelser mod de i dag 230 beboere på centeret, siden det blev oprettet i foråret 2016 og frem til september i år. I samme periode har Kriminalforsorgen, der driver centeret, indberettet hele 257 kriminelle forhold og alvorlige hændelser på centeret til Udlændingestyrelsen.

Martin Henriksen vil sætte forslaget på dagsordenen til det førstkommende møde i Udlændinge- og integrationsudvalget. Konkret foreslår han, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg løbende - for eksempel kvartalsvis eller halvårligt - pålægges at orientere Folketinget om udviklingen i indberetninger af og sigtelser mod beboere på Kærshovedgård.

»Med en løbende orientering får vi bedre mulighed for at handle politisk. Samtidig vil ministeriet blive tvunget til at holde fokus på det. Det vil betyde, at hele systemet er mere oppe på dupperne i forhold til de alarmerende problemer, der er på og omkring Kærshovedgård,« siger Martin Henriksen.

Allerede nu er der flertal for forslaget, da både Socialdemokratiet og Liberal Alliance støtter det.

»Der er brug for en meget tættere opfølgning på konsekvenserne af, at der er blevet placeret et udrejsecenter i det område,« siger udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S).

Han pointerer, at det er helt afgørende, at Folketinget insisterer på at blive orienteret løbende om udviklingen på og omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

»Ellers glider det lige så stille i glemslen, og så står borgerne i og om omkring Bording tilbage med aben,« siger han og tilføjer:

»Vi kan som samfund ikke bare tørre de problemer af på et lille lokalsamfund, vende ryggen til og så håbe, at der ikke er nogen, der opdager noget. Derfor skal vi kunne følge det her tæt, så vi kan handle på det, for der er brug for konkrete løsninger.«

Udlændinge- og integrationsordfører Joachim B. Olsen (LA) er enig.

»Vi er nødt til fremadrettet at få indblik i omfanget for at kunne vurdere, hvilke initiativer der skal tages fra politisk hold for at nedbringe kriminaliteten,« siger han.

Enhedslistens udlændingeordfører, Søren Søndergaard, oplyser, at Enhedslisten af principielle årsager bakker op om forlaget:

»Vi vil helt principielt ikke stå i vejen for, at et eller flere partier ønsker sig adgang til information,« siger han.