'Han vil finde en på Kærshovedgård, skære hovedet af vedkommende og plante det afskårede hoved på Mettes skrivebord.'

Indberetningerne om udpenslede dødstrusler, vold, seksuelle krænkelser, hærværk og chikane vidner om en rå virkelighed bag de åbne porte på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Hele 257 gange har Kriminalforsorgen indberettet kriminelle forhold og alvorlige hændelser på centeret til Udlændingestyrelsen, siden centeret blev taget i brug i foråret 2016 og frem til 16. september i år. Det viser en aktindsigt i indberetningerne, som B.T. har fået.

Det svarer til, at Kriminalforsorgen på Kærshovedgård hver uge indberetter to sager til Udlændingestyrelsen.

»Vi har nogle beboere, som er meget frustrerede, og som derfor kan gøre nogle irrationelle ting, som vi andre kan have svært ved at sætte os ind i,« siger Casper Månsson, enhedschef på Udrejsecenter Kærshovedgård, og tilføjer:

»Det kan være en frustration over deres situation her i Danmark eller på Kærshovedgård eller over forhold i deres hjemland.«

For eksempel er der indberettet 10 sager om vold mod personalet på centeret, 77 sager om trusler mod personalet, 65 sager om hærværk og 44 sager om vold mod eller mellem beboere.

De 230 beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger små seks kilometer fra den lille midtjyske stationsby Bording, kan frit bevæge sig ind og ud af centret.

Heraf er 59 udvisningsdømte udlændinge, der har afsonet fængselsdomme for alvorlig kriminalitet som voldtægt, mens 25 er udlændinge på såkaldt tålt ophold. Også de har begået alvorlig kriminalitet som drab. De resterende 146 udlændinge på centeret er afviste asylansøgere.

Flere beboere på centret har voldsomme psykiske problemer.

Dødstruslen om at skære hovedet af en person fra Kærshovedgård blev fremsat af en beboer, som var indlagt på grund af psykose.

Af indberetningen til Udlændingestyrelsen fremgår det, at psykologen, der var med til udskrivningssamtalen den 24. januar 2017, vurderede, at han ikke kunne udskrives, da 'det ville kunne få fatale følger, hvis en tilfældig person kigger 'forkert' på ham'.

De voldsomme og farlige hændelser på centeret står i kø. Her er fire eksempler:

  • Klokken 9.30 den 9. maj 2018 år befandt en kvindelig medarbejder på Kærshovedgård sig inde i kølerummet ved centrets kantine. En beboer fra centret trængte sig ind på hende bagfra og greb hårdt fat i hendes bryster - og holdt fast.
  • Den 23. januar 2018 blev en medarbejder angrebet af en beboer i centerets kantine. Beboeren greb fat om medarbejderens tøj ved halsen. Medarbejderen fik vejrtrækningsproblemner.
  • Den 23. september 2017 år stak en mandlig beboer på Kærshovedgård en anden mandlig beboer i ansigtet med en kniv. Den formodede gerningsmand stak af fra centret. Han blev anholdt og varetægtsfængslet den 4. oktober 2017.
  • I juni 2017 satte en beboer på Kærshovedgård ild i en sofa i beboernes fællesrum. Personalet måtte evakuere de øvrige beboere i bygningen på grund af kraftig røgudvikling, og en medarbejder blev efterfølgende indlagt til observation for røgforgiftning.

Enhedschef på Kærshovedgård Casper Månsson betoner, at han og politiet på centeret gør, hvad de kan for at sikre medarbejdernes sikkerhed.

»Vi går altid rundt på centeret sammen to og to. Hvis der er udadreagerende beboere, og man føler sig utryg, trykkes der en alarm, så alle medarbejdere på centeret kommer én til hjælp. Vi (personale i Kriminalforsorgen, red.) har ingen magtmidler – ud over vores empati og talegaver – i voldelige episoder handles der i nødværge,« siger han og tilføjer:

»Vi har politiet på centeret hele døgnet, hvorfor de hurtigt - om nødvendigt - kan gribe ind og anholde den eller de pågældende beboere. Derpå kører sagen sin gang ved politiet og min opgave er - hurtigst muligt - at få støttet op om mine medarbejdere.«

I lokalområdet frygter bordingensere, at knivstikkerier, seksuelle overgreb eller fatale hændelser flytter uden centrets åbne porte.

Under et dialogmøde mellem politiet og lokale borgere den 10. oktober sidste år udtrykte en borger eksempelvis sin bekymring over, at politiet ikke informerede naboerne til centret om, at kniv-overfaldsmanden efter knivstikkeriet inde på centret den 23. september var på fri fod i området.

'Hvis jeg vidste, at der var sådan en episode og en gerningsmand, som man ikke ved hvor er, så har jeg jo ikke lyst til at lade mine unger være alene hjemme, og jeg vil nok sørge for at låse en ekstra dør,' sagde borgeren ifølge politiets referat fra dialogmødet.

Ole Tranberg er nærmeste nabo til centret. Også han frygter, at 'låget ryger af trykkogeren' uden for centret.

»Det ligger i baghovedet på mig, at der er nogle af de personer, der opholder sig på centeret, der er svært psykisk syge. Vi kan jo aldrig vide, hvornår og hvordan situationen for dem bliver så uudholdelig, at de tænder af. I princippet kan jeg møde en person, som har begået noget virkelig alvorligt inde på centret, tre minutter efter.«

B.T. har den seneste uge dokumenteret, at politiet har rejst hele 85 sigtelser mod de 230 beboere på Kærshovedgård. Dertil kommer en række episoder, som ikke har ført til sigtelse, blandt andet vold og dødstrusler mod Arriva-kontrollører og antastning af to biler ved udrejsecenteret, som politiet efterforskede som forsøg på personfarlig kriminalitet.

Socialdemokratiet har nu kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om, hvordan hun og regeringen vil genskabe trygheden i og omkring Bording.