Hvis man gerne vil forbedre forholdene på vores sygehuse, så vil de fleste nok tænkte, at det er en fordel at tage på besøg netop på sygehusene.

Og det vil Mads Duedahl rigtig gerne. Han er nuværende byrådsmedlem for Venstre i Aalborg Kommune, men stiller op til kommunalvalget som Venstres spidskandidat. Problemet er bare, at han ikke må komme ud på hospitalerne for den nuværende regionsrådsformand, fortæller han til B.T.

»Jeg har tænkt, at det er mærkeligt, at man som potentiel ny kommende regionsrådsformand ikke kan få lov til at snakke med folk om, hvad der betyder noget på deres arbejdsplads,« siger han.

Mindst tre gange har sygehuspersonale kontaktet regionsrådskandidaten for at invitere ham på besøg på hospitalet. Men alle tre gange er de vendt tilbage til Mads Duedahl med meldingen om, at de ikke har fået lov af nærmeste leder.

B.T. kan dokumentere, at afslaget om besøg i mindst et tilfælde er givet, efter at en leder på sygehuset har drøftet sagen med Regionshuset, som Ulla Astman er formand for.

Det konkrete afslag, som B.T. har set, faldt tilbage i oktober sidste år. Og Mads Duedahl mener derfor ikke, at fortællingen bare handler om en udfordrer til Ulla Astmans trone, som vil slå plat på valgkampen.

»Når nogen har en oprigtig histrorie, de gerne vil fortælle, så kan jeg ikke forstå, at man et år i forvejen ikke kan komme ind og høre, hvad de har på hjerte,« siger han.

I en vejledning vedtaget af Koncernledelsen i Region Nordjylland 2. oktober 2021 står der følgende om partiernes muligheder for at besøge hospitalerne i forbindelse med et valg:

»Den lokale ledelse kan acceptere eller afslå dette, men skal være opmærksom på, at siger man ja til ét parti, vil man i princippet skulle gøre det samme for alle andre partier, der måtte anmode om det.«

Netop den omtalte vejledning henviser regionsrådsformand Ulla Astman også til:

»Man kan besøge sygehusene, hvis sygehusledelserne giver accept af det. Det er ikke en politisk afgørelse. Men polikerne har godkendt regelsættet,« siger hun.

I forhold til det konkrete afslag, hvor sygehusledelsen altså kontakter Regionshuset for at drøfte besøget, svarer regionsrådsformanden prompte:

»Det kender jeg ikke noget til. Men jeg kan 120 procent afvise, jeg har dikteret noget over for sygehusledelserne.«

Ifølge Ulla Astman er der en ganske særlig grund til, at ansatte på hospitalerne skal alliere sig med deres leder, hvis de gerne vil invitere en politiker på besøg.

»Sundhedspersonalet kan jo ikke som enkeltpersoner invitere politikere ind. Det tror jeg heller ikke, man kan som folkeskolelærer eller pædagog i en børnehave. Det er en arbejdsplads, og derfor skal det godkendes af ledelsen.«

»Man har jo mulighed for at gøre sig klog på det ved at tale med personalet. Det er man jo til enhver tid velkommen til at gøre i personalets fritid,« siger hun.

Men giver det ikke noget andet at være derude, hvor tingene sker?

»Jo, det giver et andet indtryk at være på selve hospitalet. Men man gør det ikke af hensyn til de borgere, der er der,« siger Ulla Astman og uddyber:

»Jeg går ikke selv rundt ude på hospitalsgangene i dagligdagen, hvis nogle skulle tro det. Det mener jeg ikke er min rolle som politiker.«

Hvor vigtigt er det for dig som regionsrådsformand at komme ud og se, hvad der foregår på hospitalerne til hverdag?

»Jamen, det er da naturligvis vigtigt, og når det er, der er mulighed for det på forskellig vis, så deltager både jeg og regionsrådsmedlemmerne jo gerne i forskellige anledninger. Og hver eneste valgperiode starter med, at vi er ude at besøge forskellige sygehusafdelinger.«

Har regionsrådsmedlemmer så ikke en fordel i forhold til regionsrådkandidater?

»Jo, og det vil du kunne finde rigtig mange steder, uanset hvilket valg, der er tale om. Det tror jeg, at alle, som er førstegangskandidater, er frustrerede over.«