Har du kørt for stærkt og modtaget et klip i kørekortet for din ulovlighed? Så kan du betale dig fra at få det taget.

Det viser en undersøgelse af det sorte marked på Facebook, som B.T. har foretaget.

Det er faktisk ganske let og simpelt for en anden person ulovligt at 'overtage' dit klip og bøde ved at ringe til politiet og påstå, at vedkommende har været fører af din bil.

Og det er altså til trods for, at du er blevet blitzet, og ordensmagten har et billede af dig bag rattet. 

På flere lukkede Facebook-grupper, hvor der blandt andet også sælges hårde stoffer, falske pas, kopivarer og stjålne cykler, har B.T. fundet adskillige opslag fra anonyme brugere, som tilbyder at overtage klip i kørekortet mod betaling.

En af dem er gruppen 'BlackMarket', hvor B.T.'s journalist likede et opslag med følgende ordlyd:

»Hej. Jeg kan godt tage et klip i kørekortet. Til en ordentlig pris. Synes godt om opslaget, og jeg skal nok kontakte dig.«

Kort efter tikkede følgende besked ind i indbakken:

»Goddag. Har du et klip, du skal af med?«. 

Umiddelbart lyder det som noget, der ikke burde kunne lade sig gøre, og derfor spurgte B.T.'s journalist mere ind til processen under påskud af at være interesseret i at få taget et klip.

Kan det lade sig gøre, selvom jeg er blevet blitzet?

»Ja, jeg skal bare have tilsendt bøden og nogle penge, ellers skal vi mødes, det er op til dig,« skriver personen tilbage.

Det kan vi godt finde ud af, men må jeg ikke vide hvordan. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan blive blitzet, og du så kan overtage bøden?

»Jeg ringer bare til dem eller skriver til dem, så der er nogle koder og tal på bøden, som jeg giver dem, og så sender de bøden til mig i stedet.«

Her er et screenshot fra en af samtalerne, som B.T.'s journalist har haft med anonyme mænd, der gerne vil tage et kørekortsklip for penge
Her er et screenshot fra en af samtalerne, som B.T.'s journalist har haft med anonyme mænd, der gerne vil tage et kørekortsklip for penge
Vis mere

Hvad siger du til dem? Jeg forstår virkelig ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men det er fedt.

»Jeg siger bare, jeg har kørt bilen. Virkelig nemt.«

Men de har jo billeder af mig?

»Det bruger de ikke mere, det er kun, hvis man benægter bøden.«

Kan du bidrage til sagen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Send en mail på sebj@bt.dk.

Herefter går samtalen frem og tilbage, før den anonyme person oplyser, at han skal have overført bødens beløb plus 3.000 kroner for at tage klippet for B.T.'s journalist.

Og den anonyme person er ikke den eneste, der tilbyder denne ydelse.

På BlackMarket-gruppen er der flere opslag med køb af kørekortsklip, og det samme er tilfældet på andre lukkede Facebook-grupper, som B.T.'s journalist er blevet medlem af.

I ét af tilfældene fik vi også kontakt til en, der tilbød er overtage vores klip mod betaling. Her lød prisen på 6.000 kroner.

Her er et screenshot fra en samtalerne, som B.T.'s journalist har haft med anonyme mænd, der gerne vil overtage journalistens klip mod en betaling
Her er et screenshot fra en samtalerne, som B.T.'s journalist har haft med anonyme mænd, der gerne vil overtage journalistens klip mod en betaling
Vis mere

Nu står du måske tilbage med ét, altoverskyggende spørgsmål: Kan det virkelig så nemt lade sig gøre at overtage et klip? 

Det har B.T. spurgt politiet om.

»Det er principielt muligt at overtage en anden persons klip i kørekortet, hvis man er i besiddelse af både den sagskode og kontrolkode, som ejer/bruger af bilen har modtaget i forbindelse med bødeudstedelsen. Det er en kriminalitetsform, vi i politiet er bekendt med, og som vi ser på med stor alvor,« oplyser kommunikationskonsulent fra Midt- og Vestjyllands Politi, Kåre Rolf Hansen i et skriftligt svar.

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der varetager såkaldte Politiets Administrative Center, hvor man kan ringe ind og klage over sin bøde.

Eller altså påstå, at man har kørt en andens bil.

I det skriftlige svar oplyses det også, at man fra politiets side laver en kontrol, når en person ringer ind og oplyser, at vedkommende har kørt en andens bil. Det gør man ved, at »vurdere om alder og køn på den fotograferede fører kan stemme overens med den, der påtager sig ansvaret«. 

Derudover understreger politiet, at denne svindel er ulovlig for begge parter.

»Både den, der unddrager sig straf, og den, der inkriminerer sig selv, begår en alvorlig strafbar handling, der straffes med fængsel,« oplyser politiet og uddyber:

»Begge vil blive sigtet efter straffelovens § 164, stk. 1: Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsforfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.«

Man vurderer dog ikke fra Midt- og Vestjyllands Politi, at denne type svindel er »særlig udbredt«.