Hvad er Aalborg Havn for en størrelse?

Det spørgsmål er højaktuelt, efter B.T. har beskrevet, hvordan det kommunalt ejede aktieselskab i årevis har pumpet millioner i Aalborg Pirates.

Havneselskabets formål er ellers ret tydeligt: ‘At udøve havnerelaterede aktiviteter’, som der står i vedtægterne.

Det er samtidig børnelærdom for politikere og kommunalt ansatte, at det ikke er lovligt for kommuner at eje eller støtte professionelle sportshold. Det strider både mod dansk ret og EU-lovgivning.

Men hvordan hænger det sammen med at havnen, der er 100 procent ejet af Aalborg Kommune, kaster millioner efter den lokale ishockeyklub?

Kan man skærme sit sponsorat via et kommunalt aktieselskab og på den måde komme uden om de regler, der gælder alle andre steder i det offentlige?

En havn, hvor byens borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), sidder for bordenden i bestyrelsen og om nogen burde kende til reglerne.

En ishockeyklub, hvor havnens direktør, Claus Holstein, sidder i bestyrelsen, og åbenbart også bruger sin dyrebare tid på at fikse papirarbejde for at skaffe nye sponsorerer.

Det er prisværdigt, at lokale ildsjæle bakker om vores fantastiske sportsliv i Aalborg, men det skal ske efter reglerne. Alt andet er konkurrenceforvridende – og i denne sag spild af offentlige midler.

Direktionen i AaB og Aalborg Håndbold – eller enhver anden professionel sportsklub i Danmark – må undre sig gevaldigt over, at Aalborg Kommune på den måde bøjer reglerne.

I det aktuelle tilfælde er sponsoratet sket via en kreativ løsning, der mudrer det juridiske billede. Kommunen har ikke direkte støttet ishockeyklubben, men gjort det via den havn, man er eneejer af.

Havnen har delvist brandet millionsponsoratet som et storstilet CSR-projekt, der kommer hele Øst-Aalborg til gode. Men faktum er, at mere end 70 procent af pengene, der er lagt i det såkaldte Cool East-projekt, er røget direkte i ishockeyklubbens kasse.

Vi har mange spørgsmål til både borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Claus Holstein, men de magtfulde mænd vil ikke tale.

Tidligere har man ellers pralet med sin åbenhed. At Aalborg Havn – trods sin status som et kommunalt ejet aktieselskab – var gennemsigtigt. At man ikke – modsat andre havne – ville være undtaget fra Offentlighedsloven.

Det klinger meget hult i dag, hvor havnens direktør ikke ønsker at stille op til interview med den begrundelse, at B.T. har søgt aktindsigt i selskabet. En aktindsigt, det i øvrigt forventes at ville tage måneder at besvare.

Det klinger endnu mere hult, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), som for få måneder siden pralede med Aalborg Havns åbenhed, da der var problemer på Fredericia Havn, nu bare klapper i.

Som Peter Maskell, CBS-professor og en af mændene bag reguleringen af Havneloven i 2017, slår fast:

»Problemet ligger alene i bestyrelsen og ultimativt i aktionærkredsen, der i dette tilfælde bevidst og løbende handler mod selskabets erhvervsmæssige interesse og erklærede formål.«

Aalborg Havn og borgmesteren er ude på dybt, dybt vand.