Hvis du som flygtning, indvandrer eller efterkommer begår voldtægt i Danmark, bør du udvises. Vi har taget imod dem, der er kommet til vores land, og derfor forventer vi, de respekterer dansk lovgivning og danske kvinders ret til selv at bestemme, hvem de har sex med. Det burde være klokkeklart, men det er det faktisk ikke. B.T.s kortlægning af voldtægtsdømte indvandrere og efterkommere viser, at det ikke altid tilfældet, at voldtægt fører til udvisning af Danmark, selv om der er mulighed for det i lovgivningen.

B.T. bringer de næste par uger en række artikler om voldtægt, og de første i serien handler om, at mange voldtægtsdømte er indvandrere eller efterkommere i de såkaldte sager om overfaldsvoldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden. I vores research er vi stødt på et andet bekymrende tal. I alt faldt der 27 udvisningsdomme i forbindelse med voldtægtssager mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017. I de 27 domme blev 20 indvandrere eller efterkommere udvist ubetinget af landet, mens de resterende syv fik en betinget dom. Også selv om anklagemyndigheden vurderede, at de ifølge lovgivningen godt kunne udvises. Dermed har de fået lov til at blive i Danmark.

Politikere fra Herodes til Pilatus har fordømt tendensen og ønsker, at alle bliver udvist i disse grove sager. Blandt andet udtaler udlændingeminister Inger Støjberg (V) til B.T.:

»Vi ønsker, at flere skal udvises af Danmark. For vi skal ikke huse voldtægtsforbrydere, hvis vi kan undgå det.«

Politikerne har strammet lovgivningen på området, men internationale konventioner står ofte i vejen for en direkte udvisning, hvis gerningsmanden for eksempel har større tilknytning til Danmark end til sit hjemland. Men der skal opfordringen lyde, at domstolene må teste lovgivningen til det yderste. Tidligere har det været fremme, at de danske domstole tolker de internationale konventioner meget stramt  Og i de her horrible sager om overfaldsvoldtægter bør det føre til udvisning.