Danmark har en 150 år lang tradition for frihed til at oprette friskoler, og det giver Danmark et kludetæppe af både folke- og frie grundskoler, hvor forældre kan vælge en pædagogisk retning, der passer til deres værdisæt. Det er en stolt og fin tradition, at både staten og private tilbyder forskellige typer af skoler, så længe børnene lærer det, de skal, og der føres ordentligt tilsyn med de frie grundskoler.

Så langt så godt, men en dyster tendens har sneget dig ind i det brogede udvalg af frie skoler. De muslimske friskoler, hvor der udelukkende går børn med anden etnisk baggrund end dansk, og hvor der på nogle skoler primært undervises i koranens lære frem for eksempelvis evolution, frihed og demokrati, er en skamplet på den danske friskoletradition.

En række historier gennem sommeren i både BT og Berlingske har afdækket, hvordan der på skolen Nord-Vest Privatskole er fundet materiale, der hylder jihad, og hvor en tidligere lærer har fortalt, at der undervises i, at mennesket ikke nedstammer fra aberne, men er skabt af Allah. Det er blandt andet blevet opdaget, fordi tilsynet med skolerne er blevet skærpet, og det er godt, men nu barsler regeringen og Dansk Folkeparti med endnu en stramning af loven.

Forslaget slår på tromme for, at forældre, der gerne vil åbne en ny friskole, skal overbevise Undervisningsministeriet om, at de er demokrater, for ellers kan de blive nægtet at oprette en friskole.

Faldgruben er dog, at det kan risikere at blive symbolpolitik, for hvordan skal man kunne gennemskue, at der stikker noget underlødigt under en ansøgning? Skemaet kan udfyldes med nogle floskler om demokrati, frihed og menneskerettigheder, og så glider den igennem. Derfor kræver den tiltrængte opstramning, at ministeriet nøje undersøger kredsen bag potentielle nye skoler grundigt, så vi ikke fortsætter udviklingen med skoler, der fungerer som reelle parallelsamfund afkoblet fra det samfund, de fungerer i.